Congregaties van diocesaan recht

Hoofdzetel in Nederland

Als de hoofdzetel van uw instituut in Nederland is, gelden de Richtlijnen voor het bestuur en beheer van de goederen van Diocesane Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven met de hoofdzetel in Nederland wanneer er geen leden meer zijn die deze taken kunnen vervullen vanwege het afnemend aantal of de gevorderde leeftijd.

 

 

Hoofdzetel in het buitenland

Is de hoofdzetel van uw instituut gevestigd in een ander land, gelden deze Richtlijnen niet.

Uw situatie is in grote lijnen vergelijkbaar met de kleine pauselijke instituten. Als er een vitale provincie is buiten Nederland, kunt u waarschijnlijk rekenen op hulp vanuit die provincie; als dat niet zo is, moet het instituut als geheel werken aan voltooiing. Zie voor nadere informatie hierover de pagina over kleine internationale instituten. Kleine internationale instituten