Abdijen en priorijen

Abdijen en priorijen van vrouwen

Voor kloosters van monialen geldt sinds 2018 nieuwe wetgeving (Cor Orans). Kern van deze wetgeving is dat samenwerking in federaties verplicht wordt, en dat federaties bepaalde taken en bevoegdheden krijgen wanneer een monialengemeenschap te klein is geworden om nog werkelijk zelfstandig te bestaan.

Abdijen en priorijen van mannen

Bij kloosters van mannen geldt dat alle abdijen en priorijen in een bepaald internationaal verband staan. In de Constituties is na te gaan wie bevoegd is op te treden bij problemen (bijvoorbeeld de abt-generaal of de abt van een ander klooster) en hoe ver die verantwoordelijkheid en bevoegdheid reiken.

De KNR kan behulpzaam zijn bij het interpreteren van uw Constituties.