Missionaire Agenda

15-9-2021

Nieuwsflits Missionaire Agenda nr 6

Vandaag verscheen de zesde digitale nieuwsbrief Missionaire Agenda

14-9-2021

Missionaire Agenda nr 3 2021

Missionaire Agenda nr 3 is verschenen

01-6-2021

Missionaire Agenda nummer 2 2021

Ontmoeting en inclusie zijn woorden die in dit nummer van de Missionaire Agenda centraal staan. Het zijn woorden die passen bij de encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus waarin hij pleit voor wereldwijde broederschap. In de komende vredesweek in september staat inclusie ook centraal. Ons wordt de vraag gesteld wat wij in Vredesnaam doen? Zijn wij zelf in staat om altijd inclusief te denken en te handelen? Iemand die dat zeker probeert is pionier Duncan die centraal staat in de campagne van MIVA dit jaar. Hij zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap, zodat zij betere kansen krijgen in de maatschappij en erbij kunnen horen.

16-3-2021

Missionaire Agenda nummer 1 2021

In dit eerste nummer o.a.: Week Nederlandse Missionaris, reacties op Fratelli Tutti, online Missieveiling in Zoeterwoude en het leven van Dorothy Day. Daarnaast nieuwe columnisten, bouwstenen voor liturgie, beeldmeditatie rond Fratelli Tutti en korte nieuwsberichten.