Zingen met Maria 

Maria, de moeder van Jezus en van ons allen, is de meest bezongen vrouw in de geschiedenis. Talloze versies van het ‘Ave Maria’, ‘Sterre der Zee’, ‘Magnificat’ en andere Marialiederen zijn er in de voorbije eeuwen geschreven en gezongen. Aan het einde van de Mariamaand mei, zingen we samen bekende Marialiederen. De liederen worden af en toe onderbroken met een gedicht, gebed of luisterlied over Maria.

U bent hartelijk welkom, of u nu goed of slecht kunt zingen.

Woensdag 29 mei, 14:00 – 15:00 in de Kloosterkerk van Pelgrimsoord Wittem.

Aanmelden is niet verplicht, wel prettig: www.kloosterwittem.nl/Agenda  of 043 4501741

Kosten voor deelname: vrije gave.

Delen