Weekend monastieke ervaring (weekend voor alleenstaande vrouwen)

Van 23 t/m 25 februari en van 27 t/m 29 september 2024 organiseren de zusters van abdij Koningsoord een weekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Het is een gelegenheid om kennis te maken met het Cisterciënzer leven en een ervaring op te doen van het evenwicht tussen gebed en werk.

Een ontmoeting met enkele zusters is mogelijk en er is begeleiding en ondersteuning mogelijk bij de onderscheiding van een roeping.

Als je belangstelling hiervoor hebt, kun je contact opnemen met Zr. Benedict, gastenzuster, thissen.benedict@gmail.com of telefonisch 06-17720771

Ervaring van monastiek leven

Een weekend Monastieke Ervaring is een ideale manier om een kijk te krijgen op het Cisterciënzer leven en hoe het beleefd wordt in abdij van Koningsoord. Je maakt kennis met de gemeenschap en doet een ervaring op van het ritme van ons monastiek leven met z’n evenwicht tussen gebed, werk en contemplatie. Heb een gesprek voor begeleiding van je roeping. Neem wat stille tijd in de abdijkerk en in de mooie natuur rond de abdij voor een biddende ontmoeting met God. Je kunt ook wellicht anderen ontmoeten die over monastiek leven nadenken.

Wie kunnen eraan deelnemen?

Dit weekend is bedoeld voor alleenstaande vrouwen die onderzoeken of God hen misschien roept tot het monastieke leven. De nadruk zal liggen op hoe Gods roepstem te beluisteren in je leven en iets te weten te komen over het Cisterciënzer leven in abdij Koningsoord.

 

Delen