Vierdaagse Natuur en Stilte (20-23 juni)

Kloosterweekend

Pas in 1975 heeft een kleine groep monialen de voormalige herenhoeve op deze plaats als klooster in gebruik genomen. Op dit moment huisvest Priorij Klaarland een gemeenschap van 16 zusters Trappistinnen. In 2010 is de priorij fors uitgebreid en is ook een nieuw gastenverblijf gerealiseerd. Toch heeft het klooster zijn kleinschaligheid behouden en ademt het geheel een sfeer van eenvoud.

Het klooster ligt dicht bij de Nederlandse grens ten zuidwesten van Weert. De omgeving is er stil en het landschap gevarieerd: een afwisseling van graslanden, bosjes, beken en houtwallen.

Meer informatie over de kloosterweekenden

 

Delen