Symposium over Trauma & Healing

Het verheugt ons u te mogen uitnodigen voor een symposium over Trauma & Healing. Een thema dat actueel en noodzakelijk is, zeker nu er meer oosterse christenen uit oorlogsgebieden (met name uit Oekraïne en Syrië) naar ons land komen.

Drie sprekers zullen vanuit de theorie en de praktijk hun licht laten schijnen op hoe er vanuit de oosterse geloofsbeleving met trauma’s wordt omgegaan (healing). Na de lezingen kunt u vragen stellen en zal er via een paneldiscussie dieper op het onderwerp worden ingegaan.

Uiteraard is er daarna ruim tijd om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

Het is de tweede keer dat de redactie van het Platform Oosters Christendom zo’n thema middag organiseert. Het spreekt voor zich we de komende periode op het Platform aandacht zullen besteden aan dit actuele en relevante thema.

We begroeten u graag op 28 juni vanaf 12.30 (programma begint om 13.00 uur).
Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen

U kunt zich aanmelden op: info@oosterschristendom.nl

Delen