Studie week mystiek 1 – 4 juli 2024

De studieweek mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaats vinden in Nijmegen. Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website. Opgave voor de Studieweek Mystiek kan via e-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Algemene informatie
Plaats: Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer
Tijden: weekenden: van vrijdag 16.00 uur tot zondag + 14.00 uur
Bezinningsdagen: van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.
Informatie en aanmelding: vormingshuis@karmel.nl
Kosten: Weekenden: € 100,– tot € 150,–*
Bezinningsdagen: € 200,– tot € 300,–** = afhankelijk van uw inkomen.

Delen