Stille dagen in Jaar van gebed

Dit jaar is een Jaar van gebed als voorbereiding op het heilig jaar 2025. Een eerste initiatief dat in het kader daarvan wordt genomen, zijn enkele stille dagen in verschillende Limburgse kloosters.

Veel mensen verlangen naar stilte. Prikkelarm, heet het soms. Eens geen volle trein, geen druk en razend verkeer, geen smartphones overal die voortdurend met pingen en trillen al je aandacht vragen voor een tweet, app, mail of pop up. Een mens heeft momenten van stilte nodig om zichzelf terug te vinden. Die stilte vraagt soms zelfs je dagelijkse zorg of je dierbaren eens even achter te laten, voor een dag. Mag dat? Ja, als je daarna met frisse energie en nog meer overtuiging je taak terug op weet te pakken.

Die stilte hebben we ook nodig om God bewust opnieuw op het spoor te komen. Hij is overal en draagt ons leven. Maar zoals we tegenwoordig graag van ‘quality time’ onder elkaar spreken, zo mogen we ook denken aan een stille dag, een dag voor God. Tijdens de Stille Dagen trekken de deelnemers zich voor één dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de geloofsgemeenschap die dag te beleven.

Als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 nodigt het bisdom iedereen uit om kennis te maken met dit fenomeen ‘stille dag’. Veel van de kloostergemeenschappen en bezinningshuizen in Limburg zetten hun deuren graag voor u open. De dag begint met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee gaat de stilte in die tot het einde van de dag zal duren. In de ochtend en de middag is er een inleiding op stilte en gebed. Aan het eind van de middag wordt de dag besloten met het avondgebed. Voor de lunch (eveneens in stilte) dient u zelf te zorgen. Koffie en thee worden aangereikt.

Hieronder de data en de kloosters. In principe verzorgt de betreffende kloostergemeenschap de gehele dag. Aanmelding en betaling (€ 25,-) geschiedt via het bisdom. Voor een aantal huizen geldt dat het aantal deelnemers beperkt is. Dan geldt de volgorde van aanmelding. Men kan aan één of meerdere of alle dagen deelnemen.

Download de flyer

Programma

Zaterdag 24 februari 2024
Priorij Thabor, Sint-Odiliënberg
Kanunnikessen van het Heilig Graf
www.priorijthabor.nl)

Zaterdag 2 maart 2024
Bezinningshuis Regina Carmeli, Sittard
Zusters Karmelitessen
www.carmeldcj.org/nl/bezinningshuis-regina-carmeli

Zaterdag 20 april 2024
Abdij Sint Benedictusberg (Mamelis), Vaals
Benedictijnen
www.benedictusberg.nl

Zaterdag 11 mei 2024
Abdij Lilbosch, Pey-Echt
Cisterciënsers /trappisten
www.abdij-lilbosch.nl

Zaterdag 8 juni 2024
Klooster Regina Pacis, Valkenburg
Benedictinessen & Dienaressen van de Heer (‘Blauwe zusters’)
www.priorijreginapacis.org

Zaterdag 13 juli 2024
Oude Munt, Tegelen
Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
www.oudemunt.nl

Zaterdag 10 aug 2024
De Kommel, Maastricht
Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde
www.kommel.nl

Zaterdag 14 september 2024
Foyer de Charité Marthe Robin, Thorn
www.foyer-thorn.nl

Zaterdag 9 november 2024
Het Korenveld, Merkelbeek
Geestelijke familie Het Werk
www.hetwerk-fso.org

Meer informatie

Aanmelden
Heeft u belangstelling om aan een of meer van deze stille dagen deel te nemen? Aanmelden verloopt niet via de betreffende kloosters, maar via de Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom. Stuur een e- mail naar: dlkm@bisdom-roermond.nl

Delen