Regiodag

De KNR organiseert ieder jaar enkele regiodagen voor oversten, besturen en beleidsmedewerkers van de religieuze instituten.
Op de agenda staan dit jaar: de tweede consultatiefase van het synodale proces, de voorbereidingen op het Heilig Jaar 2025 en enkele actuele ontwikkelingen. Daarnaast is er veel ruimte voor uitwisseling en ontmoeting.

Delen