Om God, ‘en het Woord was God’

Het onderwerp God is te groot voor mij. Ik zoek naar een houvast in de beginregels van het Johannesevangelie waar sprake is van het Woord. Dat Woord kent verschillende richtingen om gehoord te worden, naar God toe en is zelf God, naar de wereld toe die hierdoor is ontstaan. Vervolgens is het ingedaald in een concreet mensenleven. Zo werd het Woord mens.
Hoe heeft het mens geworden Woord zijn weg gevonden en is en wordt het nog Woord? Wat is de ruimte waarin het klinkt en tot zijn recht komt?
Deze dagen volgen we het Johannesevangelie.

Data:
28 januari – 1 februari 2024
Begeleiding: Paul Reehuis

www.karmelnederland.nl

Delen