Missio Congres 18 oktober 2024 in Tilburg

Op vrijdag 18 oktober organiseert Missio Pauselijke Missiewerken i.s.m. Tilburg School of Theology een congres met als thema ‘Bijbel en Missie’.
Tijdens het congres zullen twee vragen centraal staan. Wat is vanuit Bijbels perspectief essentieel voor een missionaire houding? En, in samenhang met deze eerste vraag, op welke manier kan de Bijbel functioneren in een missionaire aanpak?

Sprekers zijn onder meer: • Mgr. Dr. Jan Liesen, bisschop van Breda • Prof. Dr. Núria Calduch Benages, directeur van het departement Bijbelse Theologie en professor Oude Testament aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana, gastprofessor aan het Pauselijk Bijbelinstituut en secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie • Pater Dr. Dinh Anh Nhue Nguyen, secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie te Rome en gastprofessor aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana

Zij zullen het congresthema vanuit verschillende invalshoeken verkennen en uitdiepen en de deelnemers inspireren, ook met concrete handreikingen voor de missionaire praktijk van alledag in de parochie.

Nadere informatie volgt

Missio Pauselijke Missiewerken
Telefoon: 070-304 74 44
E-mail: missio@missio.nl
www.missio.nl

Delen