Midweek van Julian van Norwich tot Etty Hillesum (16-18 april)

De cursus, in de Abdijhoeve gehouden in 2023 over Julian van Norwich, de Engelse mystica, was een succes. Op grond daarvan stelden een aantal cursisten voor een
vervolgcursus te organiseren, waarbij de mystica zowel zou worden geplaatst in haar eigen tijd als tussen moderne(re) mystici. Een cursus die ook iedereen kan volgen die
nog niets over Julian van Norwich weet.
In deze cursus wordt bekeken wat mystiek is, waarom Julian van Norwich zo bijzonder is en wat ze ons nog te zeggen heeft. We lezen teksten van haar en vergelijken die met teksten van onze eigen tijd.
In de cursus maken we gebruik van het boek van Gerda Valkenborgh: Als de liefde alles wordt. Julian van Norwich een nieuwe vertaling. (Halewijn, Berne media). De belangrijkste teksten van Julian van Norwich en andere auteurs zijn ook in een reader opgenomen.

Er zal tussen de bijeenkomsten door voldoende tijd zijn voor stilte, meditatie, wandelen in de bossen rondom de abdij en/of het bijwonen van de getijdengebeden in de abdijkerk.

Aanmelden voor 15 maart
meer informatie

Delen