Katholiek denken doen-dag, Museumpark Orientalis

Samen met Stichting Thomas More organiseren we op 13 juni de katholiek denken doen-dag. Tijdens deze middag, die plaats zal vinden in het Museumpark Oriëntalis, willen we nadenken en doorpraten over het thema ‘Hoop’. Prof. Paul van Geest, hoogleraar Theologie en economisch denken verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zal het begrip hoop vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven belichten. Zijn bijdrage geeft de aanzetten tot verdere reflectie op vragen als: Hoe geven we hoop als mensen die werken met mensen in soms uitzichtloze situaties? Hoe houden we als professionals, in maatschappij en academie, zelf de hoop levend? Hoe kunnen we vanuit onze eigen expertise nadenken over het thema hoop? Hoe geven we hoop aan een volgende generatie?

We starten de middag om 13:00 met een viering, om 13:45 begint het inhoudelijke programma. Rond de klok van 17:00 sluiten we af met een borrel. Tijdens het programma is er ook gelegenheid om door het Museumpark te wandelen en zal Walter Hamers, directeur van het Museumpark, ons vertellen wat hij voor de toekomst van dit park hoopt.

De toegang is gratis. Omdat we voor de organisatie moeten weten op hoeveel mensen we mogen rekenen vragen wij u u wel even aan te melden als u in de gelegenheid bent deel te nemen aan deze middag.  Dit aanmelden kan tot en met 1 juni via deze link. We hopen natuurlijk dat u er bij kunt zijn!

Delen