Een middag rond liederen van Huub Oosterhuis

Oosterhuis in Wittem

Een middag rond liederen van Huub Oosterhuis

Een jaar geleden stierf theoloog en dichter Huub Oosterhuis, vooral bekend door de vele teksten die hij schreef voor kerkliederen. Aan de hand van zijn gebeden en liederen gaat Jeroen de Wit deze middag op zoek naar de betekenis van Huub Oosterhuis voor de liturgie van de christelijke kerken wereldwijd.

Zijn vernieuwende kracht ligt enerzijds in de eigentijdse taal die verfrissend is vergeleken met de vaak wat stijve traditionele gebeden, vertaald uit het Latijn. Anderzijds ligt die kracht in zijn nabije godsbeeld dat mensen in deze tijd meer aanspreekt dan het traditionele beeld van de Almachtige man in de hemel.

Verschillende gebeden van Oosterhuis passeren de revue. Maar er worden vooral veel liederen gezongen (met pianobegeleiding). ‘Tegen de klippen op’, zoals de titel van een artikel van hem het noemde. Sommige meerstemmige liederen zijn luisterliederen.

Jeroen de Wit is theoloog met specialisatie liturgie en kerkmuziek. Hij was tot zijn pensionering pastor in Klooster Wittem. Hij maakte de laatste jaren besprekingen van de liederen van Oosterhuis voor www.liedboekcompendium.nl.

Datum en tijd: vrijdag 5 april 2024, 13:30-16:00 uur
Plaats: Klooster Wittem (Wittemer Allee 34 in Wittem) – ontmoetingsruimte Scala
Aanmelden: receptie Klooster Wittem 043 4501741 of via www.kloosterwittem.nl/Agenda
Deelnamekosten: € 7,50

Delen