55 jaar KDC | Jan Roes-Lezing

Vervlochten Verhalen: Koloniaal en religieus erfgoed
55 jaar KDC | Jan Roes-Lezing

Op 31 mei 2024 viert het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) zijn 55 jarig bestaan. Wij nodigen u van harte uit om dit jubileum met ons te komen vieren op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Traditiegetrouw wordt op het lustrum de Jan Roes-lezing uitgesproken, vernoemd naar de eerste directeur van het KDC.

Dit jaar is prof. dr. Susan Legêne, historica aan de Vrije Universiteit Amsterdam, uitgenodigd om te komen spreken. Zij houdt zich intensief bezig met de vraag hoe koloniale objecten kunnen bijdragen aan een verantwoorde omgang met het koloniale verleden en de doorwerking daarvan in de huidige en toekomstige maatschappij. ‘Bij het dekoloniseren van archief- of museumcollecties gaat het zeker niet om het onzichtbaar maken van het koloniale verleden; het draait er juist om koloniale dimensies – motieven en patronen – zichtbaar te maken‘, zegt Legêne.

Het KDC wil zorgvuldig omgaan met de koloniale geschiedenis en door dit symposium de vervlechting van koloniale en religieuze collecties en verhalen zichtbaar maken.  Daarom komen na de hoofdlezing van prof.  Legêne vertegenwoordigers van herkomstgemeenschappen, erfgoedprofessionals, onderzoekers en andere betrokkenen aan het woord. Het doel van deze bijeenkomst is om samen het hen voor studenten, onderzoekers en collectiemedewerkers aanknopingspunten te vinden waardoor verzoening de spanning in maatschappelijke verhoudingen die historisch gegroeid  zijn te verlicht kan worden.

Het KDC valt onder de Radboud Universiteit en is gespecialiseerd in het katholiek erfgoed van Nederland in de 19e en 20e eeuw.

Meer informatie en opgave 

 

Delen