Werkhofgemeenschap

Aanbod:

De Werkhofgemeenschap is een oecumenisch geloofs gemeenschap, die uitgaande van de joods-christelijke traditie een levend onderdeel wil zijn van Gods volk onderweg. De wekelijkse viering is op zondagmorgen 10.00 uur met voorgangers uit verschillende geloofs tradities. Daarnaast zijn 7 zondagen per jaar zgn Zondagmorgen anders vieringen.

Delen