Gastenhuis Abdij Maria Toevlucht

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich tijdelijk terug te trekken uit hun drukke leven, om dat te beleven waar de geest behoefte aan heeft: stilte, rust en gebed. De unieke situering van onze abdij in het landschap stimuleert ook de inkeer.

De kloosterpoort staat dus altijd open voor gasten die bereid zijn de regels te respecteren. Regels die rust en stilte waarborgen, zowel tijdens de dag als ’s avonds en ’s nachts.
Ons belangrijkste aanbod is en blijft onze levenswijze. We bieden een ervaring van leven in gemeenschap aan. Door als gast de dag van de monniken te volgen, viert men samen de liturgie en ervaart men samen de stilte. Wij stellen het op prijs wanneer gasten deelnemen aan onze dagorde en de liturgische vieringen.

Delen