De Spil

Aanbod:

Individuele retraites, themaretraites, stilteretraites, pelgrimstochten, retraites op maat.

Overige bijzonderheden:

Retraitecentrum De Spil is gevestigd in het Koetshuis van de Emmauspriorij in Maarssen. Het centrum beschikt over een kleine inpandige kapel. Bezoekers van De Spil zijn welkom in het park en bij de vieringen van de priorij. Toegang met een rolstoel is helaas niet mogelijk.

Het centrum verhuist per 1 november 2023 naar Hilversum (het voormalige Casella).

Het retraitecentrum neemt vanaf half november De Spil over. www.retraitecentum.nl

Delen