Vrijwilliger voor de begeleiding van een kleine groep zusters

Organisatie: Zusters Onder de Bogen
Reageren voor: 01-03-2022

Het Moederhuis van de Nederlandse Regio van de Congregatie Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus is gesitueerd in Maastricht. In het Moederhuis wonen momenteel 47 vrouwelijke religieuzen met een gemiddelde leeftijd van 87 jaar. Binnen het klooster zijn er thans 18 vrijwilligers actief.

Het klooster Zusters Onder de Bogen te Maastricht is per direct op zoek naar een

VRIJWILLIGER
voor de begeleiding van een kleine groep zusters

De vrijwilliger dient een bijdrage te leveren aan het verrichten van o.a. de volgende taken:
krant lezen, muziek luisteren met de zusters, koffie drinken, tafel mee dekken.

Wij zoeken een vrijwilliger die enkele ochtenden in de week, vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur hiervoor beschikbaar is.

Van de vrijwilliger vragen wij:

• een klantgerichte, dienstverlenende en geduldige houding naar zusters;
• respect voor en bekendheid met de religieuze belevingswereld;
• bekendheid met dementie;
• goede sociale vaardigheden;
• goede beheersing van de Nederlandse taal.

Als organisatie hebben wij diverse faciliteiten geregeld voor de vrijwilliger, waaronder het recht op vergoeding van eventueel gemaakte kosten.
Eveneens worden alle vrijwilligers een keer per jaar middels een “dag van de vrijwilliger” in het zonnetje gezet.

Informatie:

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mw. Sürmeli (Manager Zorg en Welzijn), bereikbaar onder telefoonnummer 043-3219241.

Bent u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie?
Stuur dan uw sollicitatiebrief vergezeld van uw curriculum vitae vóór 1 maart 2022 per e-mail naar het volgende adres: vacatures@zustersonderdebogen.nl onder vermelding van “vacature vrijwilliger”.

Delen