Uitvoerend Secretaris WNM

Organisatie: Week voor de Nederlandse Missionaris
Reageren voor: 01-11-2021

De Week voor de Nederlandse Missionaris (WNM) is een Katholieke Kerkelijke instelling met een missionaire doelstelling. Belangrijk voor de ontwikkeling van de WNM is de Katholieke Sociale Leer.
Doel van de organisatie is het werven van fondsen voor enerzijds het ondersteunen van het persoonlijk welzijn van missionarissen en missionair werkers en anderzijds het invulling geven aan missionaire educatie bij jongeren.
De opbouw van een solidaire relatie tussen Nederlandse en buitenlandse kerkelijke/ missionaire organisaties is een ander kernelement van de WNM, waarbij de missionarissen, missionair werkers en de jongeren de verbindingspersonen zijn.

Om aan deze WNM steeds weer een actuele missionaire inhoud te geven, die gericht is op het persoonlijk welzijn van de missionaris en missionaire educatie in Nederland, zoekt de WNM een:

UITVOEREND SECRETARIS

 die per 15 maart 2022 in dienst kan treden voor 0,4 tot 0,6 fte.

Wat je doet:

  •    Het bureau aansturen en de medewerkers praktisch ondersteunen
  •    Missionair beleid ontwikkelen én uitvoeren
  •    Relatiebeheer met Religieuze Instituten en andere (missionaire) organisaties
  •    Het Curatorium van de WNM ondersteunen

 

Als UITVOEREND SECRETARIS van de Kerkelijke Instelling Week voor de Nederlandse Missionaris ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het bureau. De beleidsontwikkeling met in de komende jaren de nadruk op jongeren én buitenlandse missionarissen in Nederland. Extern is er het relatiebeheer met organisaties als de RKK kerkprovincie; Konferentie Nederlandse Religieuzen; Religieuze Instituten en missionaire organisaties; maar ook samenwerkingspartners als lekenorganisaties en universiteiten en hogescholen. WNM is blij als je al in dit netwerk actief bent.

 

Werksfeer:

De staf van de WNM bestaat uit drie werknemers en enkele vrijwilligers. Allen werken zelfstandig en hebben eigen taken en verantwoordelijkheden, die deels op kantoor en deels vanuit huis worden uitgevoerd. Staf en vrijwilligers gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om. Van de uitvoerend secretaris wordt ondersteunend leiderschap verwacht.

Wat heb je nodig:

  • Leiderschapskwaliteiten en communicatieve vaardigheden (academisch niveau)
  • In staat zijn om een visie te ontwikkelen op de positie en de werkzaamheden van de WNM in de komende jaren en deze in de praktijk vorm te geven.
  • Kennis van en ervaring met de eigenheid van het katholieke werkveld en zich daarin thuis voelen.
  • Werkervaring in het buitenland op het terrein van missionaire internationale samenwerking (MIS) of algemene ontwikkelingssamenwerking

Rechtspositie en salaris:

De medewerkers van de WNM vallen onder het rechtspositiereglement van de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Salariëring is conform datzelfde reglement (FWG 65).

De werkplek:

WNM heeft een ruim kantoor dat gevestigd is op de Frederik Hendriklaan 7,  2582 BP  Den Haag.

Sluitingsdatum van solliciteren en sollicitatiegesprekken

Ben je geïnteresseerd in deze bijzondere en creatief in te vullen functie op het snijvlak van kerk en samenleving, dan kun je via de e-mail reageren met het sturen van je cv en motivatiebrief. Stuur deze e-mail aan: frankvaneenbergen@weeknederlandsemissionaris.nl

De sluitingsdatum voor de ontvangst van je brief en cv is 1 november 2021.

Voor meer informatie over de functie en de WNM kun je contact opnemen met Frank van Eenbergen: frankvaneenbergen@weeknederlandsemissionaris.nl

 

 

Delen