Projectleider Wereldjongerendagen 2023 (0,4 fte)

Organisatie: Secretariaat Rooms-Katholieke Kerkprovincie SRKK
Reageren voor: 01-07-2022

In 2023 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon plaats. Naar schatting zullen enkele miljoenen jongeren van over de hele wereld zich daar verzamelen in antwoord op de uitnodiging van paus Franciscus. Ook vanuit Nederland zullen er diverse reizen naar Portugal gaan waarin de zeven bisdommen samenwerken.

Het SRKK (Secretariaat van het RK Kerkgenootschap te Utrecht) is op zoek naar een projectleider Wereldjongerendagen (m/v) die leiding en ondersteuning kan geven aan deze landelijke samenwerking.

De projectleider heeft de volgende taken:

 • Ontwikkelen – in nauwe samenwerking met anderen – van diverse voorbereidende activiteiten en projecten t.b.v. de Wereldjongerendagen 2023
 • Uitwerken en realiseren van een landelijke promotiecampagne.
 • Werven van vrijwilligers voor landelijke taken.
 • Samen met vrijwilligers uitwerken en realiseren van een Nederlands programma in Portugal
 • Samen met een professionele touroperator opstellen en uitvoeren van een logistiek draaiboek, regelen van medische voorzieningen, huisvesting en calamiteitenplannen

De projectleider werkt binnen het team van Jong Katholiek en legt verantwoording af aan de beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren van het SRKK. Samen met deze beleidsmedewerker bewaakt hij of zij de financiën, regelt de communicatie, stemt af met kerkelijke, maatschappelijke en zakelijke partners en formuleert de verantwoording richting subsidiegevers.

Het SRKK zoekt iemand die:

 • een opleiding heeft op HBO niveau
 • goed kan organiseren en praktisch en oplossingsgericht denkt
 • ervaring of affiniteit met jongerenwerk heeft en de missie van de Kerk weet te vertalen naar jongeren
 • in staat is om vrijwilligers samen te binden en te enthousiasmeren
 • bereid is om flexibel te werken, regelmatig ook op avonden en in weekenden
 • die praktiserend Rooms-Katholiek is met een levensstaat die beantwoordt aan de leer van de katholieke kerk
 • stevig in zijn/haar schoenen staat
 • goed kan netwerken
 • beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • de Engelse taal mondeling en schriftelijk goed beheerst en
 • zo snel mogelijk beschikbaar is.

Kandidaten die zelf horen tot de doelgroep van deelnemers aan de Wereldjongerendagen worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Meer informatie

Het betreft een parttime functie (16 uur per week). Er wordt een tijdelijk contract van één jaar geboden met de intentie om het eenmalig te verlengen tot 1 oktober 2023. Het werk kan deels vanuit huis worden verricht, echter minimaal één dag per week (op maandag) wordt er in Utrecht gewerkt.

Sollicitaties met CV kunnen per email worden gestuurd naar de beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren de heer Gerrie Conen g.conen@rkk.nl

Je wordt gevraagd vóór 1 juli 2022 te solliciteren. De eerste selectiegesprekken vinden kort daarna plaats.

Een gesprek met de bisschop referent voor jeugd en jongeren en het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag maken onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerrie Conen g.conen@rkk.nl of per telefoon: 06-24859001

Delen