Pastoraal werker voor gemiddeld 16 uur per week

Organisatie: Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel
Reageren voor: 02-07-2023

De Kerkelijke Instelling Erfgoed Julie Postel in Boxmeer is op zoek naar een

Pastoraal werker voor gemiddeld 16 uur per week.

De pastoraal werker ontvangt functioneel leiding van de Regionaal Overste van de zusters van Julie Postel met wie de werkzaamheden worden afgestemd.
In hiërarchische zin valt de pastoraal werker onder de directeur/bestuurder van de Kerkelijke Instelling.

Wie zijn wij?

De kerkelijke instelling heeft tot doel het in stand houden, veiligstellen en beheren van het erfgoed van de zusters van Julie Postel in Nederland. Concreet betekent dit dat de kerkelijke instelling bij de uitvoering van deze doelstelling uitdrukkelijk rekening houdt met de belangen van de zusters, waarbij rechten, eigenheid en spiritualiteit zichtbaar blijven.

Hoofdtaken van de pastoraal werker

 • Het bieden van pastorale activiteiten zoals het verzorgen van liturgie die het kerkelijk jaar volgt, het verzorgen van specifieke congregationele vieringen, jubilea en uitvaarten.
 • De uitvoering en coördinatie van de liturgie komt voort uit het door het regiobestuur vastgestelde pastorale beleid.
 • Het verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg aan de zusters van de gemeenschap in Boxmeer.
 • Het organiseren en coördineren van de pastorale zorg voor de zusters van Julie Postel.
 • Het mede voorbereiden van beleid en het zorgdragen voor het uitvoeren van het vaststelde pastoraal beleid.
 • Het coördineren van de liturgische en andere vieringen voor de zusters van Julie Postel in afstemming met kosters en voorgangers van de Karmelgemeenschap. De pastor geeft richtlijnen aan de kosters met betrekking tot de vieringen in de kapel.
 • Het coördineren van de liturgische vieringen bij afscheid na overlijden en het onderhouden hierover van contacten met familie.
 • Het bieden van individuele pastorale begeleiding aan de zusters, o.a. bij ziekte en rondom overlijden.
 • Het samenwerken met de geestelijk verzorger van Sint Anna bij gezamenlijke vieringen.

Wat bieden wij?

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie deze voort te zetten voor onbepaalde tijd.
 • Wij hanteren het KNR-rechtspositiereglement. Dit is qua arbeidsvoorwaarden gelijk aan de CAO-VVT. Dat betekent dat je pensioen opbouwt bij PFZW, een volledige 13e maand als eindejaarsuitkering krijgt en extra bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Salaris wordt bepaald volgens de CAO-VVT in FWG 65.
 • En het werken met een groep religieuzen in een kleinschalige en mooie omgeving.

Interesse?

Dan zien wij je sollicitatiebrief met CV graag uiterlijk 2 juli 2023 tegemoet.
Je kunt deze sturen naar K.Swaanen@juliepostel.org

Delen