Pastoraal werker M/V

Organisatie: Congregatie zusters Franciscanessen
Reageren voor: 01-11-2023

De Congregatie zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal zoekt voor de pastorale zorgverlening aan de zusters van onze Congregatie alsmede voor de inwonende religieuzen van een tweetal andere Congregaties

 

EEN PASTORAAL WERKER M/V

 

voor een dienstverband van 20-24 uur per week.

 

Wij zoeken een pastor die:

 bereid is zich in te leven in de franciscaanse spiritualiteit van de congregatie en in de leefwereld van de ouder wordende religieus;

 • leeft vanuit de rooms-katholieke geloofsovertuiging;
 • tactvol, vaardig en betrokken omgaat met de ouder wordende zusters;
 • enkele jaren werkervaring heeft in het pastoraat voor en met ouderen;
 • een theologisch pastorale opleiding heeft voltooid.

 

Tot de taak van de pastor hoort dat hij/zij:

 • voorgaat in de beleving van geloof en liturgie;
 • vanuit het pastoraal plan een bijdrage levert aan het welzijn van de leefgemeenschap;
 • begeleiding biedt bij vragen over geloof, leven, proces van ouder worden, ziekte en levenseinde;
 • uitvaarten van zusters verzorgt;
 • het vanzelfsprekend vindt om in samenwerking met bestuur, pastoraatsgroep en leidinggevenden de pastorale zorg vorm te geven.

                                                                      

Wij bieden:

 • een levendige werkomgeving waar medewerkers samen zorgdragen voor de zusters;
 • een jaarcontract met een dienstverband van 20-24 uur per week;
 • salariëring (op basis van 36 uren per week) volgens het Rechtspositiereglement van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)

De uiteindelijke aanstelling geschiedt in overleg met het bisdom Breda.

 

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij zr. Margriet van der Vliet, algemeen overste.
Zij is tijdens kantooruren bereikbaar op het algemene telefoonnummer 0165 555544.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 1 november 2023 sturen naar:
Congregatie zusters Franciscanessen van Mariadal, ten name van zr. Margriet van der Vliet
St. Theresiastraat 44, 4703 AK Roosendaal.

Reageren via de mail is ook mogelijk via: agnesroks@mariadal.nl

Delen