Pastoraal werkende

Organisatie: Zusters Franciscanessen van Aerdenhout
Reageren voor: 01-11-2022

Klooster Alverna
Zusters Franciscanessen van Aerdenhout zoekt per direct een pastoraal werkende.

Voor onze kloostergemeenschap van 40 zusters en huisgenoten zoeken wij voor maximaal 28 uur per week een pastoraal werkende voor de coördinatie en de uitvoering van het pastoraat binnen de taakvelden individueel- of groepspastoraat, liturgie en advies over en ontwikkeling van pastoraal beleid.

Wij zoeken iemand met

• een voltooide theologische opleiding op academisch of HBO-niveau met als specialiteit pastoraat
• ruime pastorale ervaring en affiniteit met de leefwereld van de ouder wordende religieuzen
• een rooms-katholieke geloofsovertuiging en bekend met de franciscaanse spiritualiteit
• contactuele en communicatieve vaardigheden
• inlevingsvermogen, tact, geduld en mentale veerkracht

Salaris en arbeidsvoorwaarden

De salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het KNR rechtspositiereglement (www.knr.nl)

Contact

Voor informatie kunt u contact opnemen met de regionale overste zr. Auxiline Bergen, telefoon 023-5 211 212. Voor algemene informatie zie www.alverna.net.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een CV, kunt u tot 1 november 2022 sturen aan het regionaal bestuur van de Zusters Franciscanessen (bestuur@alverna.net).

Delen