Pastoraal (mede)werker

Organisatie: Pelgrimsoord Klooster Wittem
Reageren voor: 23-09-2022

Pelgrimsoord Klooster Wittem zoekt een pastoraal (mede)werker

Klooster Wittem is een landelijk bekend pelgrimsoord voor de H. Gerardus Majella en OLV van Altijddurende Bijstand. De kloostergemeenschap behoort tot de congregatie van de redemptoristen. Naast een kleine woongemeenschap met redemptoristen en leken zijn er een aantal betaalde medewerkers en een grote groep vrijwilligers. Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 mensen het pelgrimsoord voor het opsteken van een kaarsje, een moment van stilte, het bijwonen van een viering, een bezoek aan de kloosterboekwinkel of een activiteit in onze ontmoetingsruimte Scala.

Missie en Visie

Pelgrimsoord Klooster Wittem is een laagdrempelig en veelzijdig pelgrimsoord dat in de christelijke traditie van de congregatie van de redemptoristen staat. Als ‘pleisterplaats voor de ziel’ willen we een plaats van troost, bemoediging, zingeving en reflectie zijn in een wereld waar veel mensen een steeds grotere afstand hebben tot kerk en geloof. We zien de mensen die ons bezoeken dan ook als ‘pelgrims op hun levensweg’.
We staan open voor hun levensvragen en spirituele behoeftes, vanuit de ervaring dat we niet alles in de hand hebben, er niet altijd een oplossing is en het leven ons vaak overkomt. Maar we kunnen wel naast hen staan en mee op weg gaan.
Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat we in een wereld leven die ‘niet af’ is. We stimuleren daarom onszelf en anderen om op een verantwoorde wijze om te gaan met elkaar – niemand uitgesloten – in ons gemeenschappelijk huis, de schepping.
Pelgrimsoord Klooster Wittem biedt een open en op de samenleving gericht pastoraat, met aandacht voor de mensen in de marge. Daarbij laten we ons inspireren door het evangelie, een Boodschap van Bevrijding en Verlossing en het charisma van de congregatie van de redemptoristen.

Het pelgrimsoord is op zoek naar een pastoraal medewerker (v/m) die zich in teamverband medeverantwoordelijk voelt voor en invulling geeft aan de inhoudelijke activiteiten van het pelgrimsoord; kortom, een collega die de komende jaren het pelgrimsoord mee kan en wil dragen.

De werkzaamheden zullen o.a. omvatten:

 • het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten – vaak samen met vrijwilligers – voor diverse doelgroepen, zoals zinzoekenden in een geseculariseerde samenleving, ‘pelgrims op de levensweg’ of jongvolwassenen
 • het begeleiden van vrijwilligers in hun pastorale taken alsook betrokken zijn bij de inhoudelijke vorming van vrijwilligers
 • het leveren van schriftelijke bijdragen in het kader van het zgn. ‘apostolaat van de pen’, voor bijvoorbeeld de Gerarduskalender, het Gerardus Magazine, eigen brochures en digitale media
 • het verzorgen van een inhoudelijke invulling en aankleding van de ontmoetingsruimte Scala (video’s, powerpoints, pelgrimshoek, solidariteitstafel, kindertafel)
 • het aanbieden van laagdrempelige pastorale begeleiding zowel individueel alsook aan kleine groepen
 • het (mee) voorgaan in liturgische vieringen

De kwaliteiten die we verwachten zijn o.a.:

 • een voltooide pastorale en theologische opleiding op minimaal HBO-niveau of gelijkwaardige ervaring
 • het kunnen vertalen van de visie en missie van het pelgrimsoord in aansprekende activiteiten voor een brede doelgroep, ook voor mensen met weinig of geen religieuze binding
 • het kunnen werken in teamverband, ook met vrijwilligers, op basis van gelijkwaardigheid
 • de beschikking over organisatietalent om activiteiten en projecten op te zetten en/of te begeleiden
 • de vaardigheid om gemakkelijk contacten te leggen met organisaties en groepen waarmee het klooster wil samenwerken
 • ervaring met pastoraal werk gericht op ‘gewone mensen’ en kwetsbare mensen
 • goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift, o.a. voor onze verschillende publicaties
 • ervaring met (voorgaan in) liturgie: gebedsdiensten, overwegingen

  Daarnaast vinden we voor een nieuwe medewerker de volgende zaken belangrijk:

 •  sociale bewogenheid en betrokkenheid op relevante maatschappelijke thema’s en mensen aan de marge van onze (wereld)samenleving
 • de bereidheid om aan te sluiten bij het charisma en gedachtengoed van de congregatie van de redemptoristen
 • secularisatie kunnen zien als een kans voor vernieuwende pastorale aanwezigheid

U komt te werken in een gemêleerde en levendige gemeenschap van redemptoristen, geassocieerden (mensen die via associatie met de redemptoristen verbonden zijn) en betaalde en vrijwillige medewerkers.

De functie betreft een dienstverband van 20 uur per week. Daarbij gaat het om een jaarcontract en bij wederzijdse tevredenheid een contract voor onbepaalde tijd.
Beloning geschiedt volgens de richtlijnen van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, afhankelijk van opleiding en ervaring, in schaal 55 of 60 van de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

We kijken uit naar uw sollicitatie (incl. motivatiebrief en CV) die u tot en met 23 september kunt richten aan:
Jelle Wind, directeur van het Pelgrimsoord Klooster Wittem, jelle.wind@kloosterwittem.nl.
Ook voor eventuele vragen kunt u bij hem terecht per e-mail of telefonisch (043 450 1741, weekdagen van 9 tot 17 uur).

Pelgrimsoord Klooster Wittem
Wittemer Allee 34
043-4501741
www.kloosterwittem.nl

 

Delen