Pastor (16-20 uur per week)

Organisatie: Aqua Viva (stichting Jan Berchmans)
Reageren voor: 15-11-2023

Aqua Viva wil graag in gesprek komen met kandidaten voor de functie van Pastor (16-20 uur per week)

Wie zijn wij?

Aqua Viva is een klein woon- en zorgcentrum in Nijmegen, waarin wij elkaar kennen als medewerkers en bewoners. Ons huis straalt rust en warmte uit. Dat past bij onze wortels, ons huis is oorspronkelijk gesticht door de Jezuïeten. Dat past ook bij het verlangen van onze bewoners, religieus en niet-religieus, mannen en vrouwen, die zich thuis voelen in een serene sfeer waarin aandacht is voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Die openheid en betrokkenheid zien wij ook bij de ruim honderd medewerkers en vrijwilligers, die zich met hun enthousiasme en kundigheid voor onze bewoners inzetten.

Persoonsgerichte zorg en het hebben van eigen regie zijn leidend voor de zorg aan de bewoners van Aqua Viva. Daarom werken wij vanuit de principes van Positieve Gezondheid. Voor onze medewerkers vinden we het belangrijk dat zij zich ontwikkelen in hun vak en persoonlijke vaardigheden. Wij geven veel ruimte en mogelijkheden en verwachten ook van de medewerkers eigen regie. Autonomie en verantwoordelijkheid gaan hand in hand.

Positie in de organisatie

Je hebt een zelfstandige rol in de organisatie, maar werkt nauw samen met de leiding en de medewerkers van de instelling en met de staf van de religieuze gemeenschap. Dat betekent dat je samen met collega’s verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen van een programma dat bijdraagt aan een klimaat en cultuur waarin levens- en zingevingsvragen bespreekbaar zijn.

Als werknemer van Aqua Viva val je direct onder de directeur van de instelling; vanuit functioneel oogpunt werk je in jouw dagelijkse praktijk nauw samen met de overste van de jezuïeten-gemeenschap en ontvang je  wat betreft de religieuze bewoners, van hem leiding. De teamleiders  van de zorgafdeling zijn een waardevolle ondersteuning in jouw werk; geestelijke zorg vinden we een belangrijk onderdeel van kwalitatief hoogwaardige zorg, waar voor wij willen staan.

Jouw rol als pastor

Als pastor heb je een essentiële en verantwoordelijke baan. In jouw functie help je om binnen Aqua Viva een klimaat te scheppen waarin bewoners en medewerkers hun levens- en zingevingsvragen kunnen bespreken. Van jou wordt de professionele inbreng verwacht die in een veelvormig aanbod de kwaliteit garandeert die het stellen en bespreken van zulke vragen mogelijk maakt. Bewoners en medewerkers kunnen bovendien bij jou terecht voor persoonlijke begeleiding en geestelijke ondersteuning wanneer zij die nodig hebben. Ook bied je je deskundigheid aan bij ethische vraagstukken en individuele casuïstiek en draag je bij aan beleidsontwikkeling van de organisatie op ethisch en levensbeschouwelijk gebied.

Een impressie van jouw werkzaamheden

Je ontwikkelt, in samenwerking met collega’s (o.a. overste en minister, medewerkers van de activiteitenbegeleiding) en vrijwilligers (o.a. in de Culturele Commissie), een programma dat een open klimaat en cultuur stimuleert, waarin bewoners levensvragen kunnen stellen en bespreken. Jij staat daarom ook open voor bewoners die naar persoonlijke begeleiding en geestelijke ondersteuning vragen en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op tijdens individuele- of groepsbijeenkomsten.

Er kan sprake van zijn dat je bewoners in een terminale levensfase ondersteunt en begeleidt, en wellicht hun naasten. Ook kan je een belangrijke rol spelen bij het geven van nazorg aan de naasten van de overledene, met name waar het gaat om de niet-religieuzen in huis. Omdat voor de religieuzen (Jezuïeten en anderen) geldt dat hun overste hierin primair verantwoordelijk is, ligt nauwe samenwerking met hem voor de hand.

Rekening houdend met de verschuldigde discretie en jouw beroepscode, informeer en adviseer je zowel de directe zorgverleners, de staf van het huis en de communauteit, als naasten en familie over de geestelijke verzorging van bewoners. Je rapporteert belangrijke bevindingen voor de zorgverlening in het digitale bewonersdossier. Vanuit jouw werkervaring en deskundigheid draag je bij aan de beleidsontwikkeling van de organisatie en de bezinning op ethische vraagstukken.

Wat neem je mee?

 • Je bent Rooms-Katholiek of voelt je met de RK-Kerk en met het religieus leven verbonden
 • Je hebt een academisch diploma op theologisch gebied, liefst aangevuld met een pastorale stage of opleiding.
 • Je bent in staat om een bijdrage te leveren in samenwerkingsverbanden in de regio.
 • Je hebt werkervaring met de doelgroep en bijbehorende (gedrags-)problematiek, waardoor je zorgvuldig kunt omgaan met verschillende begeleidingssituaties.
 • Je voert jouw werkzaamheden zelfstandig uit binnen het vastgestelde organisatiebeleid.
 • Je bent in staat om knelpunten of bijzonderheden tijdig bij de juiste verantwoordelijken te signaleren en te rapporteren.
 • Je bent oplettend bij het herkennen en signaleren van geestelijk welbevinden van bewoners en medewerkers en informeert en adviseert de leiding van het huis, de staf van de religieuze gemeenschap   en naasten van bewoners.
 • Je bent volhardend, hebt doorzettingsvermogen en je kunt een luisterend oor bieden bij het begeleiden en ondersteunen van bewoners en medewerkers bij levensvragen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie.
 • Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke informatie en deelt informatie alleen voor zover je die hoort en mág delen. Daarnaast ben je er van bewust dat je de organisatie representeert in woord en gedrag in contacten met bewoners en hun omgeving en bij externe contacten

Wat mag je van ons verwachten?

 • Een salaris conform CAO VVT, FWG 60
 • Een vast contract, uren in overleg bespreekbaar
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8% over het bruto jaarsalaris
 • Een pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)
 • Een uitdagende en afwisselende functie binnen een fijne en kleinschalige organisatie
 • Oprechte aandacht voor jou als persoon en voor jouw ideeën
 • Ontwikkelmogelijkheden, je mag hier leren en wij leren ook graag van jou

 

Hebben we je enthousiast kunnen maken voor de functie in deze bijzondere organisatie ?

Dan nodigen we je uit om voor 15 november as. te solliciteren. Je kunt dit doen door een mail met motivatiebrief en CV te sturen naar: werken@aquaviva.nl  

Heb je nog vragen, neem dan gerust telefonisch contact op met Petra Elevelt, directeur (024-3838485/06 34316470) óf met overste J. Bentvelzen Sj  (024-352 9014).

 

Delen