Locatieleidster kloostergemeenschappen

Organisatie: Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Nederland
Reageren voor: 12-10-2022

In woonzorgcentrum ‘De Beyart’ te Maastricht wonen 7 zusters van de Federatie Ongeschoeide Karmelietessen.

Per 15 december a.s. bestaat er ten behoeve van deze zusters een vacature voor de functie van:

LOCATIELEIDSTER KLOOSTERGEMEENSCHAPPEN
(gemiddeld 18 uur per week, verdeeld over 3 dagen in overleg met collega)

De locatieleidster draagt namens de delegaat of vicares zorg voor de immateriële en materiële belangen van de vier communiteiten en het lichamelijk en geestelijk welzijn van hun leden.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ondersteunt de vicares
 • Creëert een leefklimaat waarin de communiteiten tot hun recht kunnen komen en de communiteitsleden als religieuzen kunnen leven;
 • Vertaalt het beleid van de Federatie naar het woonzorgcentrum;
 • Draagt zorg voor praktische voorzieningen voor de communiteit en haar leden;
 • Coördineert en draagt zorg voor de organisatie van activiteiten en religieuze bijeenkomsten;
 • Onderhoudt contacten met de voorzitster van de Federatie, zusters, de leiding van De Beyart, familieleden, bezoekers en medisch/verplegend/verzorgend/huishoudelijk personeel;
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de zuster, indien dat gewenst en nodig is;
 • Draagt zorg voor regelingen rond het overlijden van religieuzen.

Wij zoeken iemand die:

 • kennis en ervaring heeft op HBO-niveau;
 • gevoel heeft voor de spiritualiteit, levensstijl en cultuur van religieuzen;
 • ervaring heeft met groepen, groepsprocessen en oudere religieuzen;
 • geduldig, discreet en integer is;
 • zelfstandig en stressbestendig is;
 • representatief is.

Daarnaast verwachten wij van de functionaris enige flexibiliteit, ook ten aanzien van werktijden.

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden:
De salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn op basis van het Rechtspositiereglement voor personeel in dienst van religieuze instituten (KNR). De functie is conform FWG ingeschaald in functiegroep 50.
Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Bent u geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan uw gemotiveerde sollicitatiebrief vergezeld van uw curriculum vitae vóór 12 oktober 2022 per e-mail
naar: peno@zustersonderdebogen.nl.

Delen