Koster (m/v) (13 uur per week)

Organisatie: Congregatie van de Zusters Dominicanessen van de H. Familie Jezus, Maria, Jozef te Neerbosch
Reageren voor: 02-03-2022

Het bestuur van de congregatie wil graag in contact komen met belangstellenden voor de functie van koster (m/v), (13 uur per week)

De koster is werkzaam in de Dominicuskapel, die zich tussen Zorgcentrum Huize Rosa en Appartementencomplex Catharinahof bevindt. Van oorsprong waren dit huizen voor religieuzen. Inmiddels zijn er ook vele andere bewoners gehuisvest. De verantwoordelijkheid voor liturgie en pastoraat wordt gedragen door de congregatie.

De congregatie heeft twee kosters in dienst. De kosters werken op voet van gelijkheid en verdelen onderling de werkzaamheden.

Gelet op de aard van de werkzaamheden zal de koster ook op andere dan gebruikelijke werktijden werkzaamheden dienen te verrichten.

 

Taken in hoofdlijnen:

  • Coördineren en uitvoeren van kosterswerkzaamheden behorend bij liturgische vieringen
  • Praktische zorg voor de Dominicuskapel
  • Afwikkelen van administratieve en financiële zaken behorend bij het kosterschap

Wij zoeken kandidaten die:

  • Basiskennis hebben van liturgie en van de werkzaamheden die verbonden zijn aan het kosterschap
  • Respect hebben voor de cultuur, spiritualiteit en levensstijl van religieuzen
  • Flexibel zijn ten aanzien van het rooster in geval van onvoorziene werkomstandig-heden
  • Woonachtig zijn in (de directe omgeving van) Nijmegen.

Een meer uitgebreide functiebeschrijving is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van de congregatie. Telefoon: 024 – 3772275.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 1 maart 2022 richten aan:

Het bestuur van de Congregatie van Zusters Dominicanessen van Neerbosch
Postbus 40040
6504 AA Nijmegen

Of via e-mail: info@zrs-dominican.com

Delen