Financieel-administrateur (m/v) voor 16 uur per week

Organisatie: Abdij van Berne
Reageren voor: 11-03-2022

De Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther zoekt een ervaren financieel-administrateur (m/v) voor 16 uur per week

Introductie

De Abdij van Berne is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en kent een bewogen geschiedenis. De norbertijner abdij werd gesticht in 1134, in het gehuchtje Berne aan de
Maas, vlakbij Heusden. De kloosterorde van de norbertijnen of praemonstratensers werd in 1121 door de heilige Norbertus van Gennep gesticht te Prémontré in Frankrijk. In 2021 vierde de orde haar 900-jarig bestaan. De orde verenigt het beschouwende leven en de liturgische dienst met het actieve leven zoals pastorale zorg en onderricht. Van de Norbertijnen in Nederland wonen er 14 in de abdijgemeenschap van Berne in Heeswijk en hun leeftijd varieert van bijna 50 tot dik in de 90. Zij worden ondersteund door tal van medewerkers en vrijwilligers.

Wegens pensionering per l december 2022 van de huidige financieel-administrateur is de abdij op zoek naar een ervaren opvolger die affiniteit heeft met het reilen en zeilen in een klooster.

Samenvatting van de functie

In onze snelle en complexe wereld neemt de Abdij van Berne een unieke plaats in: de ruimte voor spiritualiteit en zielzorg wordt afgewisseld met een palet aan activiteiten zoals het intensiever
wordende gastenwerk, jongerenactiviteiten, de organisatie van lezingen en manifestaties, orgelconcerten, de ruim voorziene abdijwinkel en uitgeverij, de vele huurders op het terrein. Berne
bruist, zo wordt wel gezegd. En dat moet zo doorgaan. De abdij maakt concrete plannen voor een bestendige toekomst. Een gedegen financieel-economisch en administratief beleid en beheer is van groot belang in dit krachtenveld. De gezochte financieel-administrateur zal aan het materieel welslagen van de abdij een belangrijke bijdrage willen leveren.

Verantwoordelijkheden en kerntaken

De financieel-administrateur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van alle administratieve werkzaamheden, financiële boekingen, interne en externe rapportages, innen van vorderingen,
betalen van de leveranciers, het doen van de belastingaangiften.

Tot het takenpakket behoren:

 • voeren van de boekhouding in Exact
 • afhandelen van inkomende en uitgaande facturen
 • controle op de salarisadministratie die is ondergebracht bij een extern bureau
 • verzorgen van de personeelsadministratie
 • verzorgen van afdracht loonbelasting en premies werkgever, inkomstenbelastingaangifte van individuele Norbertijnen en voorbereiding van BTW aangifte en afdracht in nauwe samenwerking met de externe accountant, verzoeken indienen voor energiebelastingteruggave
 • verzorgen van rapportages, alleen en in samenwerking met de economisch adviseur van de Norbertijnen
 • controle op kasgeld in samenwerking met de provisor (het lid van de religieuze gemeenschap die voor de Norbertijnen in eerste instantie aanspreekpunt isvoorfinancieel-economische vragen)
 • controle op bankrekeningen in nauwe samenwerking met economisch adviseur van de Norbertijnen
 • onderhoudt contacten met o. a. Norbertijnen, personeel van de abdij, leveranciers, huurders van ruimten op het abdijterrein, salarisadministratiekantoor, externe accountant, schadeverzekeraar, ziektekostenverzekeraar, belastingdienst, arbodienst, UWV

Hoe past de functie in de organisatie?

De financieel-administrateur rapporteert aan de economisch adviseur van de Norbertijnen, met wie, naast de provisor, ook nauw wordt samengewerkt.
Kwalificaties/opleidingsniveau en vaardigheden (hard en zacht)

 • opleidingsniveau: MBO niveau 4 of HBO
 • aantoonbare ervaring als administrateur in non-profit organisaties, affiniteit met en ervaring in
  kloosters is een pre
 • analytisch inzicht
 • aantoonbare ervaring met boekhoudpakket Exact of hiermee vergelijkbaar
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • goede contactuele eigenschappen
 • flexibele instelling en stressbestendig

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie is conform het KNR rechtspositiereglement FWG 45. Werktijden worden in onderling overleg afgestemd. U gaat deel uitmaken van een gemotiveerde groep medewerkers en vrijwilligers. Als medewerker van de abdij ontvangt u bij aankoop van producten in de abdijwinkel 10% korting.

Voor meer informatie over deze betekenisvolle functie kunt u contact opnemen met de economisch adviseur van de Abdij van Berne dhr. B. Monquil (op dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar via 0413-299299 of 06-2006 9708) of per email op econoom@abdijvanberne.nl

Meer achtergronden van de norbertijnen en de Abdij van Berne kunt u vinden op www.abdijvanberne.nl

Is uw belangstelling gewekt? Stuurt u dan uw sollicitatie met CV per brief of mail aan:
Abdij van Berne
T. a.v. de heer B. Monquil
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther
Mailadres: econoom@abdijvanberne.nl

Delen