Coördinator Mantelzorg

Organisatie: De Graalbeweging
Reageren voor: 10-06-2022

Functieomschrijving

Het bestuur van Stichting de Graal zoekt een mantelzorgcoördinator (HBO-niveau) voor ongeveer 10 Graalleden waarvan er vier wonen in een zorgcentrum in De Bilt en de rest nog zelfstandig woont (met of zonder thuiszorg).

De werktijd is gemiddeld 8 uur per week. Reiskosten worden vergoed. Behoorlijke mate van flexibiliteit qua ureninzet is wenselijk.

Betaling volgens CAO Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in schaal 8.

 

Taakomschrijving

Van deze medewerker wordt verwacht dat zij:

  • Deze leden thuis bezoekt, een kennismakingsgesprek voert en peilt wat de behoeften zijn op het gebied van zorg en welzijn waar eventueel hulp bij geboden kan worden en of zij voldoende gebruik maakt van bestaande voorzieningen;
  • Vervolgens regelmatig contact houdt per telefoon of huisbezoek;
  • Zo mogelijk zelf hulp verleent en anders helpt om een passend hulpaanbod te vinden in de omgeving;
  • Contacten onderhoudt met een breed netwerk rond de cliënt, zoals familie, mantelzorgers, huisarts, ouderenwerkers, maatschappelijk werkers, andere instellingen en dergelijke in de omgeving;
  • Desgewenst advies en informatie geeft over de diverse voorzieningen en over wet- en regelgeving en procedures op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
  • Informatie verstrekt over inkomen, sociale zekerheid en financiën en adviseert over de financiële situatie van de cliënt;
  • Zo nodig administratieve ondersteuning verzorgt en begeleidt bij onder bewindstelling;
  • Regelmatig het bestuur van Stichting de Graal informeert over haar/zijn werk zonder de privacy te schenden.

 

Doel van de functie

Het verstrekken van persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere Graalleden wordt behouden of vergroot, het geven van invulling aan de dagbesteding. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over haar eigen leven behoudt.

 

Contactadres: minekevansloten@degraalbeweging.nl

 

Meer informatie over de Graalbeweging vindt je hier

Delen