Coördinator (m/v) 24 uur

Organisatie: Katholieke Vereniging voor Oecumene
Reageren voor: 08-04-2022

De Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt per 1 september 2022 een Coördinator (m/v) 24 uur

De Katholieke Vereniging voor Oecumene geeft mede gestalte aan de inzet van de Rooms-Katholieke Kerk voor de oecumenische samenwerking. Bij de vereniging ontstaat vanwege de pensionering van twee medewerkers een vacature voor de functie van een coördinator (m/v). Het betreft een nieuwe functie.

De coördinator vervult een centrale rol in het netwerk van de vereniging. Hij/zij onderhoudt contacten met het bestuur en met leden en donateurs van de vereniging. Voor deze functie zoeken we een rooms-katholiek die kerkelijk betrokken is, bekend is met theologische en oecumenische gesprekken en affiniteit heeft met de oecumenische beweging. Het moet iemand zijn met een ondernemende geest en een opleiding op academisch of HBO niveau.

De coördinator verricht vanuit het secretariaat van de vereniging in ’s-Hertogenbosch de volgende taken:

  • Coördinatie van de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat waaraan twee parttime medewerkers zijn verbonden: secretaresse voor 0,4fte en de coördinator zelf voor 0,6fte
  • Voorbereiden van vergaderingen van het bestuur, de notulering en uitvoering van bestuursbesluiten
  • Verzorgen van de communicatie van de vereniging waaronder het beheer van de website en de publicaties
  • Voorbereiden van Willibrordzondag en de Zondag voor de Oosterse Kerken
  • Organisatie van bijeenkomsten en activiteiten
  • Onderhouden van het netwerk van oecumenische contacten in binnen- en buitenland
  • Beheer van financiën in samenwerking met de penningmeester.

Het secretariaat van de vereniging is gehuisvest bij het bureau van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR). Wij bieden een functie waarin de coördinator zich op het gebied van oecumenische samenwerking en theologie verder kan ontwikkelen. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 5 jaar. Voor deze functie geldt het rechtspositiereglement van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap. De functie wordt gehonoreerd volgens schaal 10 van € 2758,– tot € 4510,– bruto bij een volledig dienstverband.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met G. van Dartel via secretariaat@oecumene.nl
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 april op bovenstaand e-mail adres. De sollicitatiegesprekken zullen op 21 april 2022 gehouden worden in ’s-Hertogenbosch.

Delen