Coördinator Klooster op Wielen (M/V) voor gemiddeld 10 uur per maand

Organisatie: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Reageren voor: 06-04-2022

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft als taak de onderlinge samenwerking van religieuze instituten te coördineren en ondersteunt hun presentie binnen kerk en samenleving.

 

De KNR is op zoek naar een enthousiaste Coördinator Klooster op Wielen (M/V) voor gemiddeld 10 uur per maand

Het Klooster Op Wielen is een mobiel klooster, gerealiseerd in een omgebouwde caravan. Hiermee presenteren we het religieuze leven op (seculiere) festivals en evenementen. Het Klooster Op Wielen biedt een stiltekapel, modern biechthokje en gesprekshoek zowel binnen als buiten de caravan. Eromheen wordt een kloostertuintje ingericht met creatieve en reflectieve opdrachten. Centraal staat de ervaring van festivalbezoekers om letterlijk stil te mogen zijn en ‘stil te staan’ bij levensvragen. Daarbij is de ontmoeting met religieuzen bij het Klooster op Wielen onmisbaar.

Het Klooster op Wielen wil jonge mensen van 16-36 jaar uitdagen om even uit de hectiek te stappen en tijd te maken voor rust en bezinning geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing. We vertalen waar mogelijk het thema van het festival naar de leefwereld van de bezoeker en verbinden dit aan het kloosterleven.
We willen jonge mensen laten proeven dat kloosters met een open blik naar de wereld kijken en dat iedereen er welkom is.

We zoeken een enthousiaste jonge Coördinator die:

 • Aantoonbare ervaring heeft met het ontwikkelen en verzorgen van jongerenprogramma’s
 • De wereld van festivals kent en er ingangen heeft
 • In staat is op een geloofwaardige manier de waarden van religieuzen te vertalen naar aansprekende werkvormen
 • Zelfstandig kan werken en goede contactuele vaardigheden heeft om de co-creatie tussen jongeren, religieuzen en de partners bij festivals in goede banen te leiden.
 • Bij voorkeur in bezit is van een auto en rijbewijs B en bereid om te rijden met het Klooster op Wielen
 • Op momenten dat het nodig is, flexibel kan zijn en weet van organiseren en aanpakken.

Wat ga je doen?

 • Zorgen dat het Klooster op Wielen welkom is op kleine en middelgrote festivals
 • Waar nodig aanpassen en uitbreiden van de inhoud voor specifieke festivals of doelgroepen
 • 1-2 jonge mensen uitdagen om als vrijwilliger te helpen op festivals
 • Samenwerken met de pool van enthousiaste religieuzen die een bijdrage leveren op het festival
 • Het organiseren en mee uitvoeren van de praktische zaken tijdens een festival
 • Bijhouden van sociale media
 • Fantastische bezinnende gesprekken voeren met jonge mensen en religieuzen
 • Onderhouden van contacten met fondsen en indien nodig nieuwe fondsen werven
 • Je geeft de KNR 2 x per jaar een inhoudelijke en financiële update van het project.

Wat bieden we?

 • Een mooie kans om verder te bouwen aan een inspirerend en uniek project
 • Er vindt een overdracht plaats met de huidige coördinator van het Klooster op Wielen
 • Een uniek project waar 17 enthousiaste religieuzen hun bijdrage aan willen leveren
 • Vanuit de KNR is er gelegenheid om over je project te sparren met medewerkers en andere jongerenwerkers
 • Een passende vergoeding op basis van ZZP-constructie
 • Een opdracht voor een periode van een jaar met de intentie tot verlengen.

Meer informatie of solliciteren?

Algemene informatie vind je op www.knr.nl  en op www.kloosteropwielen.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:
– frater Niek Hanckmann  –  06 20 52 99 78

Je kunt je motivatie + CV uiterlijk 5 april a.s. richten aan Niek Hanckmann via (cpr@knr.nl) De gesprekken vinden plaats op dinsdagochtend 12 april.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Delen