Communiteitleidster

Organisatie: Kleine Zusters van de Heilige Joseph
Reageren voor: 01-12-2021

De Provincie Nederland/België is per direct op zoek naar een Communiteitleidster voor de locatie Heerlen voor gemiddeld 24 uur per week.

Situatieschets

De Provincie Nederland/België (onderdeel van de Congregatie De Kleine Zusters van de Heilige Joseph) bestaat uit ongeveer 75 zusters. De Provincie Nederland/België wordt geleid door het
Provinciaal Bestuur. Het merendeel van de zusters woont in het Moederhuis in Heerlen.
De gemiddelde leeftijd van de zusters is ruim 87 jaar.
De Communiteitsleidster is verantwoordelijk voor het welzijn van de zusters en voor het creëren van een leefomgeving waarin de zusters hun leven als religieuze ten volle kunnen beleven. De rol kan getypeerd worden als dienstverlenend en faciliterend aan de zusters en aan de communiteit als geheel.

Hoofdtaken

Zorgdragen voor het welzijn van de zusters en een goede sfeer in de communiteit;
Zorgdragen voor een inspirerend leefklimaat waarin de communiteit tot haar recht kan komen en de communiteitleden als religieuzen kunnen leven;
Mede voorbereiden van ontspanningsactiviteiten en (religieuze) bijeenkomsten;
Begeleiden van zusters bij bezoek aan huisarts/ziekenhuis en het regelen van bezoek aan de zuster die in het ziekenhuis ligt;
Onderhouden van contacten met de familie en andere relevante externe contacten waaronder verzorgingshuis Bergweide;
Organiseren van de uitvaart van een overleden zuster in overleg met de Pastoraal medewerkster en familie;
Beheren van de financiën van de communiteit.

Functie eisen

HBO-werk- en denkniveau;
Ervaring in de verpleging of ouderenzorg;
Is bereid zich te verdiepen in de cultuur en de spiritualiteit van de Congregatie en heeft affiniteitmet het katholieke geloof;
Heeft een goed inlevingsvermogen, goede sociale en communicatieve vaardigheden waardoor het samenwerken gemakkelijk af gaat;
Is bereid om bereikbaarheidsdiensten te draaien en is flexibel inzetbaar qua arbeidstijden;
Is in het bezit van een rijbewijs.

Functieniveau

FWG 50 (cao VVT)
Salariëring vindt plaats op basis van opleiding en opgedane relevante werkervaring.

Contractduur

Het gaat om een tijdelijk contract van 0,5 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Gesprekken

Deze vinden plaats in de week van 6 december.

Reageren

Uw sollicitatie met motivatie en actueel Curriculum Vitae kunt u voor 1 december 2021 opsturen
naar:
Congregatie De Kleine Zusters van de Heilige Joseph
Afdeling Personeelszaken
via e-mail: personeelszaken@klzrsjoseph.nl

Delen