Internationalisering

Kleurrijk Religieus Leven

Sinds het begin van deze eeuw organiseert de CMBR ontmoetingsdagen voor buitenlandse religieuzen in Nederland onder de noemer Kleurrijk Religieus Leven. Waar het in het begin nog vooral ging om het uitwisselen van ervaringen en het ontmoeting tussen de buitenlandse religieuzen onderling, is het in de loop der jaren steeds meer een dag geworden voor álle religieuzen in Nederland. De dag wordt georganiseerd door een werkgroep die voornamelijk uit buitenlandse religieuzen bestaat en sluit sinds enkele jaren aan bij het jaarthema van de KNR.

24 oktober 2015: Geloven met passie

Aansluitend bij het jaar voor het Godgewijde leven, werden alle religieuzen in Nederland en leken die zich verbonden voelen met de religieuzen uitgenodigd voor deze ontmoetingsdag. Prof. dr. Wil Derkse hield het thema inleiden. Later op de dag waren er enkele workshops met een gevarieerd aanbod gegeven door verschillende religeiuzen instituten en organisaties. Een korte impressie

18 oktober 2014: Geroepen om te delen

Ook nu sloot de KRL-dag aan bij het jaarthema van de KNR: Geroepen om te delen. Vrijwillige armoede als gave aan een wereld in crisis.  In de ochtend sprakds. Ruben van Zwieten met de deelnemers over zijn werk aan de Amsterdamse Zuidas, waar veel advocaten, bankiers en accountants werkzaam zijn. Hij riep op tot het vormen van nieuwe centra waar mensen elkaar weer echt kunnen ontmoeten en de verhalen van het geloof kunnen delen. In de middag werd er in kleine groepjes verder gesproken over het verhaal van ds. van Zwieten.

 

 

 

 

 

 

 

Internationalisering Religieuze Instituten

De KRL-dag is vooral bedoeld voor ontmoeting en inspiratie. De laatste jaren is echter gebleken dat (bestuurders van) Religieuze Instituten die buitenlandse religieuzen in hun midden hebben, ook behoefte hebben aan informatie en uitwisseling over diverse problemen waar zij tegenaan lopen. De werkgroep IRI van de CMBR houdt zich hier mee bezig en organiseert een jaarlijkse Platformbijeenkomst rond internationalisering.

Platformdag IRI 12 maart 2015

Tijdens het ochtendgedeelte vertelden drie buitenlandse religieuzen over hun ervaringen en over hoe zij de toekomst van religieus leven in Nederland zien. In kleine groepen werd hier verder over doorgesproken. Het middagdeel was zoals andere jaren gereserveerd voor kwesties rond verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen. Er werden twee cases besproken en ook nu waren mr Reurs van advocatenkantoor Everaert en mr. Doe van de KNR aanwezig om vragen op dit vlak te beantwoorden en zaken toe te lichten.

 

 

 

 

overzicht verslagen

Kleurrijk Religieus leven

 

Viering tijdens KRL

Platformdagen Internationalisering

 

 

Rapport

In 2006 verscheen er een rapport waarin de internationalisering wordt beschreven van religieuze instituten in Nederland. Dit rapport is ook vertaald in het engels (Colourful Religious Life in the Netherlands), in het duits (Farbenfrohes Ordensleben in den Niederlanden) en in het frans (Vie religieuse de toutes les couleurs aux Pays-Bas)