Thema's

De CMBR houdt zich o.a. bezig met de onderstaande actuele thema's:

Zorg voor de schepping

Daar waar nood, onrecht of geweld heerst worden christenen geroepen zich in te zetten voor menswaardige omstandigheden, voor gerechtigheid en vrede. In hun missie hebben religieuzen altijd veel aandacht getoond voor de mens in nood. Nu raken steeds meer religieuzen overal ter wereld overtuigd van de noodzaak om het wel en wee van de aarde in hun bidden en leven te betrekken.
Door het uitkomen van de encycliek Laudato Si' is de aandacht voor het thema weer volop op de voorgrond geraakt. De CBMR zet zich in voor het verspreiden van het gedachtendgoed van deze encycliek door publicaties en activiteiten. De KNR heeft een speciale website gemaakt rond Laudato Si': www.laudato-si.nl

Duurzaamheid was in 2010 het jaarthema van de KNR. De aandacht hiervoor blijft via de speciale duurzaamheidspagina

Internationalisering

Er komen steeds vaker buitenlandse religieuzen naar Nederland om hier te leven. Sinds 2000 organiseert de CMBR  ontmoetingsdagen met en voor buitenlandse religieuzen. Sinds enkele jaren is er ook meer aandacht voor de beleidsmatige kant van de internationalisering binnen religieuze instituten, zoals de interculturele communicatie binnen communiteiten en het aanvragen van verblijfsvergunningen. Diverse werkgroepen van de CMBR houden zich hiermee bezig.
lees verder

Vluchelingen

Het vluchtelingenvraagstuk zal ook de komende jaren volop in de belangstelling staan. Religieuzen willen zich laten leiden door de Bijbelse opdracht om vreemdelingen en mensen in nood welkom te heten. Zij zullen blijven zoeken naar manieren om vluchtelingen gastvrij te ontvangen, samen met andere ‘mensen van goede wil’ die in vluchtelingen in de eerste plaats medemensen zien, broeders en zusters waarin het gelaat van Christus oplicht. Lees verder

poster laudato si