Missionair Collectenrooster

Ieder jaar wordt er op vastgestelde weekenden aandacht gevraagd voor het werk van verschillende (katholieke )missionaire organisaties tijdens de vieringen. Vaak wordt er ook een extra collecte gehouden. In de Missionaire Agenda wordt aandacht besteedt aan de betreffende campagnes en wordt achtergrondinformatie gegeven.

Collecterooster 2018

14 feb - 1 april Vastenactie
21 - 22 april Roepingenzondag
12 - 20 mei Week Nederlandse Missionaris
25 - 26 augustus MIVA
15 - 23 september Vredesweek (Pax voor Vrede)
6 - 7  oktober Wereldmissiedag voor de Kinderen (Missio)
20 - 21 oktober Wereldmissiedag (Missio)
3 - 4 november Zondag voor de Oecume (Kath. Vereniging voor Oecumene)
1 - 23 december Bisschoppelijke Adventsactie

 

  money