Publicaties

Special Laudato Si'

In juni 2015 verscheen de encycliek over de schepping Laudato Si'. Naar aanleiding hiervan bracht de cmbr een special uit van de Missionaire Agenda met daarin achtergrondverhalen, best practices en een handleiding om met de encycliek aan het werk te gaan. Zie de speciale pagina rond Laudato Si'

Open brief van de religieuzen over economie

In het kader van het jaarthema 2014 'Geroepen om te delen' heeft de KNR een brief geschreven over de economie. Deze is als PDF te downloaden 

Gesprekshandleiding  'De vreugde van het Evangelie

in november 2013 verscheen de pauselijke exhortatie Evangelii Gaudium - De vreugde van het Evangelie. Hierbij is een handleiding verschenen die o.a. door de KNR wordt uitgegeven. Bestellen via communicatie@knr.nl of downloaden als pdf

Zuster, Moeder Aarde

Al eerder besteedden religieuzen aandacht aan het klimaat. De milieucrisis treft allen, maar de armsten lijden er het meeste onder. Zusters, paters en broeders over de hele wereld beseffen dat de zorg voor de schepping het fundament en hart is van hun missie. Daarom bracht de werkgroep Justice, Peace and Integrity of Creation van de Unies van Vrouwelijke en Mannelijke religieuzen in 2010 een brochure uit over de milieucrises. Het CMBR heeft deze vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. De brochure Zuster, Moeder Aarde is nog te bestellen via cmbr@knr.nl

Brochures 'Op zoek naar sporen van God'

Tussen 2001 en 2008 verschenen er vier brochures in de serie 'Op zoek naar sporen van God' . In deze nota's wordt verwoordt hoe de religieuzen in Nederland hun missionaire opdracht zien binnen de ontwikkelingen in de samenleving en kerk. In de tweede nota wordt gekeken naar de toekomst van de missionaire beweging. In deze derde nota (mei 2007) staat de missionaire presentie van Charles de Foucauld centraal. Het vierde deel tenslotte heeft als ondertitel: Interreligieus samen leven -een aanzet voor gesprekken over de multireligieuze samenleving. De nota laat zes mensen aan het woord die al vele jaren bezig zijn op het vlak van de interreligieuze en interculturele dialoog. Hun verhalen bieden een inspirerende en prikkelende aanzet voor verdere gesprekken over de multireligieuze samenleving.
De brochures zijn nog te bestellen bij het secretariaat van de cmbr (cmbr@knr.nl) 

 

poster laudato si