Tintelingen in Eindhoven

De Oecumenische Eindhovense Studentenkerk (ESK) is een samenwerkingsverband van de Studentenparochie Verrijzenis van Christus en de PKN-gemeente in Eindhoven. In een sterk geseculariseerd milieu biedt ESK de 23.000 studenten van de TUE en de Fontys Hogeschool een pastoraal programma met liturgische, vormende, bezinnende en begeleidende diensten. Enkele jaren geleden viel de financiële steun van de RKK en de Radboudstichting weg en is een veranderingsproces gestart om tot een structureel gezond ESK te komen. Het programmatisch aanbod aan de studenten moest vernieuwd worden en men ging op zoek naar andere sponsoren voor het pastoraat. Het nieuwe aanbod draagt de naam Tintelingen in Eindhoven. De Commissie PIN besloot vorig jaar dit vernieuwingsproject te steunen voor een periode van drie jaren.

Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

Veranderingen
In 2008 heeft het Tint-programma een nieuwe moderne presentatie gekregen. De basisprogramma’s voor persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en gesprek en de zondagsliturgie bleven gehandhaafd. Nieuw was onder meer de deelname met een eigen activiteit aan het bunkerfestival van de culturele en levensbeschouwelijke organisaties, de deelname aan het introductieprogramma met een bezinningsactiviteit, het themaprogramma ‘Time Out’, een tweedaags stiltefestival en het themaprogramma ‘Wat eten we vandaag?’. Daarbij werd in samenwerking met de islamitische
studentenvereniging een interreligieuze maaltijd gehouden.
Met de grote publicitaire activiteiten werden tussen 100 en 400 studenten ‘oppervlakkig’ bereikt. De overige programma’s trokken een wisselende deelname. In totaal waren er meer dan 300 studenten betrokken bij de middag- avond- of weekendactiviteiten.
 

Een voorbeeld uit het aanbod:
Wat raakt je? Wat inspireert je? Waarom doe je wat je doet? Er wordt om de twee weken een Pasta en Passie avond georganiseerd. Daarvoor vragen we studenten om met filmsuggesties te komen die met hun passie te maken hebben. We willen verder ook speciaal internationale studenten uitnodigen. Zo kun je bijvoorbeeld een filmsuggestie doen die jouw vaderland typeert of wat iets te maken heeft met je hobby of je (toekomstige) werk. Voorwaarde is wel dat de film Engels gesproken moet zijn of Engels ondertiteld. Voorafgaand aan de film is er de mogelijkheid om samen te eten.
 

Het inkomstenpatroon is volledig anders geworden. De bijdragen van de leden en deelnemers zijn gestegen, de PKN en de katholieke studentenparochie handhaafden hun bijdragen en de universiteit levert een bijdrage in de personele kosten en de huisvesting. Met de Fontys Hogeschool zijn positieve gesprekken gestart over hun financiële bijdrage.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Commissie PIN.
Op internet zijn verschillende f ilmpjes, die een goed beeld geven van het werk van Tint:  www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=3225
Dit is de site van Tint: web.tue.nl/tint/index.php?H=0