De Open Deur is in 1944 opgericht door paters van de Heilige Familie met als doel geloofsinformatie voor niet-katholieken. Zij was gevestigd in een winkelpand op de Heiligeweg. In 1958 begonnen de paters met een telefonische hulpdienst. In de jaren zestig werd het voortouw genomen voor pastorale zorg aan de ‘homofiele medemens’. In de jaren zeventig ontwikkelde de Open Deur zich tot een aanloopcentrum voor mensen in acute nood. In 1987 verhuisde de Open Deur naar het Houten Huys op het Begijnhof, als onderdeel van de R.K. Citykerk, een bundeling van allerlei vormen van R.K. kerkelijke aanwezigheid in de binnenstad van Amsterdam.

Gaandeweg deden steeds meer ‘nieuwe Nederlanders’ een beroep op de Open Deur en kreeg het pastoraat een diaconale dimensie: pastorale aandacht werd gekoppeld aan individuele hulpverlening. Naast de pastores werd een diaconaal-maatschappelijk werker aangesteld.

Nu maakt de Open Deur deel uit van de parochie van de H. Nicolaas en is een laagdrempelig kerkelijk centrum voor diaconaal pastoraat.

De Open Deur is als informatie- en ondersteuningscentrum in twee opzichten uniek.

Samenwerkend in het uitgebreide netwerk van hulpverleningsinstellingen in Amsterdam is het de enige instelling die vanuit de achtergrond van een levende geloofsgemeenschap optreedt en het is een instelling die zich open stelt voor noden die nergens anders gelenigd kunnen worden. Er is een verband tussen die twee karakteristieken: De Open Deur is niet gebonden aan politieke besluitvorming en de (noodzakelijke) beperkingen die daarvan het gevolg zijn voor de hulpverlening. Daarom kan de instelling ingaan op wat nu juist niet is geregeld in de reguliere hulpverlening en juist hen helpen, die nergens voor in aanmerking komen en dikwijls volledig rechteloos staan. Deze vrijheid van hulpverlening, meegaan waar niemand anders meer meegaat, vloeit voort uit het pastorale uitgangspunt, van waaruit de hulp wordt geboden.

In de specifieke aanvraag bij de Commissie PIN gaat het om de begeleiding en (financiële) ondersteuning die wordt geboden aan mensen die geen aanspraak kunnen maken op maatschappelijke voorzieningen, omdat zij nog in een procedure zitten naar het verkrijgen van een verblijfsstatus en aan mensen die door ongelukkige omstandigheden tijdelijk geen inkomsten/uitkering hebben. Met de ondersteuning die wordt geboden wil De Open Deur mensen in een onzekere periode behoeden voor sociaalpsychisch en ook moreel verval.

 Stichting De Open Deur is een flexibele organisatie en als het ware het ‘oog naar buiten’ van de parochie. Zij staat open voor de maatschappelijke noden ‘van deze tijd’. Ze doet dit vanuit katholieke inspiratie maar staat open voor iedereen zonder onderscheid naar herkomst of religie. Op dit moment krijgen de ongedocumenteerden veel aandacht van De Open Deur en de gemeente Amsterdam heeft veel vertrouwen in de werkwijze en expertise van de stichting.

http://deopendeur-amsterdam.nl/