Leden van het Afrika-Europa Netwerk.

 • Missionarissen van het Goddelijk Woord - SVD
 • Sociëteit voor Afrikaanse Missiën - SMA
 • Missionarissen van Scheut – CICM
 • Congregatie van de Heilige Geest – CSSP
 • Dienaressen van de Heilige Geest – SSPS
 • Fraters Maristen – FMS
 • Missionarissen van Mill Hill – MHM
 • Missiezusters van O.L.V van Afrika – MSOLA
 • Broeders van Maastricht – FIC
 • Missionarissen van Afrika – M.AFR
 • Zusters van Liefde
 • De Nederlandse Graalbeweging
 • Mensen met een Missie
 • Commissie Missionaire Beweging Religieuzen