Het AEN houdt zich bezig met de volgende thema’s:

Verbetering van de positie van kleine boeren:

 • Agrobrandstoffen
 • Massale opkoop van landbouwgronden door rijke landen
 • Genetisch gemanipuleerde zaden
 • Gevolgen voor kleine boeren van klimaatverandering

Eerlijke handel:

 • Economische partnerschap overeenkomsten (EPA’S)
 • Onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
 • Handel in kleine wapens
 • Toegang tot medicijnen

Andere onderwerpen:

 • Sustainable Development Goals (SDG's)
 • Schuldenkwijtschelding
 • Geweld tegen vrouwen en meisjes en kindsoldaten