De impact van Europa op Afrika

De Europese Unie is een van de machtigste handelsblokken van de wereld. Het beleid van de EU heeft een enorme impact op het  Afrikaanse continent. Veel Afrikaanse landen hebben handelsovereenkomsten gesloten met landen van de  EU. Vooral de Europese landen en een kleine Afrikaanse elite profiteren ervan. Het leven van de armste bevolkingsgroepen gaat er echter zelden door vooruit.

In Afrika zelf ageren veel mensen uit kerkelijke en maatschappelijke organisaties tegen onrecht en corruptie. Zij kunnen rekenen op onze steun. Het AEN lobbyt in Nederland en bij de EU voor een politiek en economisch  beleid waar ook de armsten in Afrika beter van worden.

Het AEN werkt zoveel mogelijk samen met andere landelijke en internationale organisaties die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede  in Afrika. Vaak neemt het deel aan handtekeningen- of brievenacties en roept zij de steun hiervoor in van de eigen religieuze achterban: religieuze instituten en missionaire groepen en organisaties.