Afrika Europa Netwerk (AEN)

Onze Missie: economische gerechtigheid voor Afrika

Geïnspireerd door de blijde boodschap
van het Rijk Gods,
en in antwoord op de oproep
van de kerken en de verdrukten in Afrika,
ijvert het Afrika-Europa Netwerk
voor rechtvaardige economische relaties
tussen Europa en Afrika.

Een internationaal netwerk

Het Afrika-Europa Netwerk (AEN) is de Nederlandse afdeling van het Africa Europe Faith and Justice Network (AEFJN). Dit internationale netwerk is in 1988 opgericht in Rome door een veertigtal katholieke ordes en congregaties. In meer dan tien Europese landen  zijn afdelingen actief van het AEFJN. De leden zijn vaak teruggekeerde missionarissen of leken die in of voor Afrika hebben gewerkt. Zij weten wat raakt aan het leven van gewone mensen in Afrika.

De nationale afdelingen worden ondersteund door een internationaal secretariaat in Brussel. Het secretariaat beoordeelt de impact van politieke of economische beslissingen van de Europese Unie in Afrika en speelt informatie door aan de afdelingen. Het werkt aan bewustwording en verricht lobbywerkbij de EU. Twee maal per jaar komen alle Europese afdelingen in Brussel bijeen. Dan worden gezamenlijk aanbevelingen tot lobby en actie vastgesteld.

 

Logo AEN

 

“De kerk in Afrika blijft rekenen
op het pleidooi van kerkelijke verantwoordelijken
bij de rijke en machtige landen
die met hun politieke doen en laten
de ellende in Afrika veroorzaken of vermeerderen.
Een speciale historische band verbindt Europa en Afrika…”


(Uit de slotboodschap van de Tweede Bisschoppensynode voor Afrika te Rome - oktober 2009)