Liturgische suggesties

In elke Missionaire Agenda vind u liturgische suggesties. Vaak sluiten ze aan bij het thema van een van de campagnes op het Collecterooster of een ander onderwerp uit het betreffende nummer. Hieronder vindt u een aantal van de bouwstenen als worddocument zodat u ze makkelijk kunt gebruiken voor uw eigen vieringen. Naast de suggesties uit de Missionaire Agenda hebben we ook enkele andere liturgische bouwstenen toegevoegd voor thema's waaraan in een van de nummers aandacht is besteed. 

Internationale dag tegen Mensenhandel 8 februari

Enkele jaren geleden heeft paus Franciscus 8 februari uitgeroepen als Internationale dag tegen mensenhandel. Hij deed dit mede op verzoek van met name vrouwelijke religieuzen die al jarenlang slachtoffers bijstaan en strijden tegen mensenhandel. Met deze dag wil paus Franciscus de aandacht vestigen op de verschrikkingen van mensenhandel en ons aansporen er iets tegen te doen. De datum valt samen met de feestdag van de heilige Jozefina Bakhita (1869-1947), een Sudanese vrouw die uit de slavernij werd bevrijd en daarna voor het leven van een kloosterlinge koos.

Liturgische suggesties uit de Missionaire Agenda 2018-4 H. Bakhita 

Liturgische bouwstenen voor de Internationale dag tegen Mensenhandel als word-document

 

Adventsvieringen: Maak ons tot instrument van uw vrede

In het kader van het jaarthema Geweldloosheid en rechvaardige vrede, stelde de KNR vier adventsvieringen samen rond het thema Maak ons tot instrument van uw vrede.

Adventsvieringen als worddocument

Werelddag van de Armen

Paus Franciscus heeft de 33ste zondag door het jaar (in 2017 is dat 19 november) uitgeroepen tot Werelddag van de Armen. Omdat deze datum tussen de feestdagen van Sint Maarten en Sint Nicolaas valt, twee heiligen die bij uitstek bekend zijn om hun omzien naar de armen, doet de Missionaire Agenda enkele suggesties deze heiligen te betrekken bij deze Werelddag voor de Armen.

 

Allerzielen: Herdenking omgekomen vluchtelingen

Met Allerzielen, 2 november,  herdenken we in de katholieke kerk onze overledenen. Sinds enkele jaren worden op diverse plaatsen in ons land ook de omgekomen vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen herdacht. Mannen, vrouwen en kinderen, die op de vlucht voor oorlog en geweld, onderdrukking en armoede, op zoek naar een beter leven. Ieder jaar weer komen er velen om. Ook aan hen willen we op deze dag denken. De CMBR heeft enkele liturgische suggesties gebundeld om tijdens de Allerzielenviering ook deze doden te gedenken.

Liturgische bouwstenen voor de herdenking van omgekomen vluchtelingen

 

Week Nederlandse Missionaris

 De Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris is dit jaar van 27 mei t/m 4 juni. Thema van de campagne is Geloven in de ander. Centraal staan missionair werkster Ellen Schouten uit Venezuela en father Nol Verhoeven mhm uit Kameroen.

Liturgische bouwstenen voor een Pinksterviering  die inspireert tot solidariteit

MIVA

In het weekend van 26 en 27 augustus wordt de jaarlijkse collecte voor MIVA gehouden. Dit jaar voor Brommers voor Burkina Faso. MIVA zet zich in om pioniers in Afrika, Azië en Latijns Amerika te voorzien van vervoers- en communicatiemiddelen om zo mensen met elkaar in contact te brengen. In de liturgische suggesties vindt u bouwstenen voor een viering waarin ook hier deze middelen gezegend kunnen worden.  Middelen waarmee mensen elkaar beter kunnen bereiken want  niemand mag worden vergeten.

Liturgische bouwstenen bij de MIVA viering als Word-document

 

Bijbel