Vluchtelingen

De huidige vluchtelingencrisis vormt een enorme uitdaging voor Europa. We zijn geschokt door de beelden van mensen die onder erbarmelijke omstandigheden hun landen proberen te ontvluchten. Tegelijkertijd veroorzaken de grote aantallen vluchtelingen in Europa ook gevoelens van angst en onzekerheid bij mensen.

Angst kan echter niet het laatste woord hebben. Het evangelie roept ons op bij te dragen aan een samenleving waarin ‘recht wordt gedaan aan wees, weduwe en vreemdeling’. Gastvrijheid is een fundamentele waarde in het religieuze leven. Deze waarde heeft ook maatschappelijke betekenis.  De CMBR zal de komende tijd in overleg met anderen, aandacht besteden aan het thema Vluchtelingen.

Viering Dag van de Vluchteling

20 juni is de internationale Dag van de Vluchteling. Enkele jaren geleden maakte de Hoogstraatgemeenschap een viering voor deze dag. De CMBR heeft het boekje aangepast aan de actuele situatie en enkele gebeden en gedichten toegevoegd.  Het bevat liturgische suggesties en gebeden voor een viering, maar ook gedichten en teksten ter overweging die gebruiken zijn tijdens een bijeenkomst rond dit thema.

Religieuzen zoeken mee naar oplossingen 

Europa is in de ban van vluchtelingen. Het publieke debat wordt heen en weer geslingerd tussen compassie en angst. Hoe langer de vluchtelingencrisis aanhoudt hoe sterker echter de laatste emotie de overhand neemt. Religieuze gemeenschappen kunnen een belangrijke rol spelen in het publieke debat door zich te laten leiden door het morele kompas dat het evangelie hen aanreikt. Lees verder

Financiering door PIN

Ook de commissie PIN is ervan overtuigd dat bovengenoemde gebeurtenissen op dit moment veel religieuzen in Nederland bezighouden en daarom wil de PIN enige financiële middelen reserveren om deze initiatieven, die door religieuzen op dit moment genomen worden, mogelijk te maken. Wij denken hierbij onder andere aan plaatselijke initiatieven, die in samenspraak met het COA en de gemeenten worden genomen. Vooral projecten met betrekking tot gezondheidszorg, onderwijs en integratie hebben de voorkeur. Voor meer informatie: www.projecteninnederland.nl