Algemene informatie

Onze doelstelling

Namens de religieuzen ondersteunt de commissie Projecten in Nederland (PIN) projecten die passen bij de inspiratie van de religieuzen. Maar dat betekent niet dat we alleen geld geven aan 'gelovige' projecten. Veel van 'onze' projecten hebben zelfs niets met de kerk te maken. Het betekent wel dat we zoeken naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen. Simpel gezegd: PIN betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden kunnen aanpakken.

Vluchtelingen

De PIN heeft tijdens de commissievergadering op 10 september jl. uitvoerig gesproken over de huidige en toekomstige situatie van de vluchtelingen die oorlogen, met name in Syrië, ontvluchten en naar Europa trekken.
De commissie is ervan overtuigd dat bovengenoemde gebeurtenissen op dit moment veel religieuzen in Nederland bezighouden en daarom wil de PIN enige financiële middelen reserveren om deze initiatieven, die door religieuzen op dit moment genomen worden, mogelijk te maken. Wij denken hierbij onder andere aan plaatselijke initiatieven, die in samenspraak met het COA en de gemeenten worden genomen. Vooral projecten met betrekking tot gezondheidszorg, onderwijs en integratie hebben de voorkeur.

Vernieuwende projecten

De commissie PIN beoordeelt aanvragen voor subsidie. We sluiten aan bij de manier waarop religieuzen zelf steeds hebben gewerkt op allerlei plaatsen in de samenleving. En we zoeken naar vernieuwende projecten die de samenleving van vandaag beter helpen maken.

Ons doel daarbij is eenvoudig: in het voetspoor van duizenden Nederlandse zusters, broeders en paters wil PIN helpen goed te doen in onze samenleving, met speciale aandacht voor de kwetsbaarste mensen.

 

Cover pin brochure 2017 web

Informatiebrochure PIN