“Aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van welzijn en zorg voor ouderen.” 
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen wil ervoor zorgen dat aandacht voor levensvragen bij ouderen als vanzelfsprekend is opgenomen in het beleid van zorg- en welzijnsinstellingen. En dat vrijwilligers en beroepskrachten kunnen rekenen op training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen. PIN steunt het initiatief.

Waarom voel ik me zo eenzaam? Waarom moet ik zoveel meemaken? Wat betekent ouder worden voor mij? Waarom is mijn leven zo gelopen? 
Ouder worden brengt met zich mee dat mensen terugkijken op het leven en vooruit kijken naar het einde. Professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn krijgen regelmatig te maken met levensvragen van ouderen. Zij zoeken naar manieren om met deze vragen om te gaan. Ouderen moeten, zeker als ze kwetsbaar zijn, kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning bij hun levensvragen.

 

Het Expertisenetwerk verzamelt bestaande kennis en ervaring in zorg en welzijn en maakt deze landelijk beschikbaar. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het netwerk innovatieve projecten gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. Professionals in zorg en welzijn kunnen bij het netwerk terecht voor materialen voor deskundigheidsbevordering en met vragen over het omgaan met levensvragen. Een actieve webcommunity stimuleert de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen medewerkers en organisaties.

 

Het netwerk is een uniek samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die zich vanuit verschillende invalshoeken bezighouden met levensvragen. Deze bundeling van krachten helpt om het onderwerp op de kaart te zetten. Het Expertisenetwerk is een samenwerking van ActiZ, Agora, MOgroep, PCOB en Unie KBO, PthU, Reliëf, Vereniging het Zonnehuis en Vilans.

Meer info: www.netwerklevensvragen.nl