Kinderwerk op straat

De Stichting Kinderwerk op Straat, opgericht in 2005, is een project, waarin een kinderwerker duurzame contacten legt met een 50-tal kinderen en hun gezinnen. Zij behoren veelal tot de onderkant van de buurtsamenleving en worden niet bereikt door het reguliere welzijnswerk. Door deelname aan de leefwereld van de kinderen kan men in een vroegtijdig stadium problemen op het spoor komen en bemiddelen naar de reguliere hulpverlening, onderwijs etc.

Er wordt gewerkt volgens de presentiebenadering. Dat houdt in: regelmatig met een groepje zwemmen, naar de bioscoop, naar een grote speeltuin, attractiepark, cake en pizza's bakken, lunchafspraken, knutselmiddag enz. Aanwezig zijn in de speeltuin. Bezoekjes aan diverse scholen en vooral veel huis en buurtbezoekjes. Korte ontmoetingen op straat, op de stoep, bij school of pleintjes. Gesprekken met kinderen. Lunchen en dagjes uit voorbereiden en ook achteraf bespreken. Aanwezig zijn en deelgenoot gemaakt bij bijzondere, maar ook moeilijke en/of nare gebeurtenissen in hun leven. Uitgenodigd worden voor en meevieren van verjaardagen en andere feestelijke gebeurtenissen in het leven van kinderen en gezinsleden.

Activiteiten:

Via de straat en diverse spelactiviteiten was er contact met kinderen, overwegend meisjes in de leeftijd van 2 – 12 jaar. Diverse culturele achtergronden: Ghanees, Surinaams, Antilliaans, Marokkaans, Nederlands, Hindoestaans en Pakistaans.
Met een aantal kinderen uit zogenaamde multiprobleemgezinnen, hun ouders en leerkrachten waren de contacten intensief  en werd er gewerkt aan problemen of bemiddeld naar professionele hulpverlening.
Met ongeveer 25 kinderen onderhoudt de kinderwerker contacten via email, internet, chatten, sms-berichten. Er komen problemen aan de orde en hun vragen erover.
Tijdens de schoolvakanties worden activiteiten georganiseerd.
Locale bedrijven zijn benaderd voor financiële steun voor diverse activiteiten.
Er is een nieuw project voorbereid: Meidenwerk in de Indische buurt.
Met Andries Baart zijn de resultaten van het werk en de meerwaarde van de presentiebenadering bij het vrijwilligerswerk onderzocht.

Er wordt onder andere samengewerkt met de lokale buurtkerken, het welzijnswerk, de school, de speeltuinbeheerder en hulpverleningsinstanties.

De betrokkenen verkeren in een achterstandssituatie en hun dagelijkse leven is getekend door grote zorgen, door de struggle for life en vaak ook door opvoedingsproblemen. In die omstandigheden hebben mensen meestal weinig over om als vrijwilligers tijd en energie te besteden aan het oplossen van de sociale problemen in hun woonomgeving. Toch blijken zij dat dikwijls wel te willen en ook te kunnen als zij daartoe geëigende vormen en structuren worden geboden.

Concrete voorbeelden van het succes van dit project:

Een moeder is begonnen aan een re-integratietraject. Ze krijgt meer inzicht in haar relatieproblemen. Ze kan beter haar grenzen aangeven en trekt eerder aan de bel als ze merkt dat ze haar zaken niet op orde kan houden.
Tienermeiden zoeken steeds vaker het contact om vooral te praten over wat hen bezighoudt en zorgen baart, zoals agressieve ruzies, depressieve gevoelens, relationele problemen, tienerzwangerschappen.
Kinderen die enthousiast en inventief activiteiten ondernemen en vooral met anderen leren overleggen/onderhandelen .
Een moeder die voor haar rechten en die van haar zoon opkwam en zodoende kon voorkomen dat hij weer in de jeugdgevangenis terecht kwam.
 

De Commissie PIN heeft dit project positief beoordeeld, vanwege de goede resultaten, de adequate aansturing vanuit het bestuur. Er wordt hard gewerkt aan de structurele financiering vanuit de (locale) kerken en de locale overheid.