Schuldige structuren blootleggen

In het midden zuster Aloysa

Zr Aloysa van Amersfoort is lid van de zusters van Liefde te Schijndel en zet zich al tientallen jaren in voor mensen in de knel. In 1951 trad ze in, werd onderwijzeres, pedagoge, directrice van een onderwijsinstelling. De jaren zestig maakte ze intensief mee, opgetogen over de sfeer van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid die in de samenleving leefde

Politiek bewustzijn

Begin jaren zeventig raakte Aloysa en haar medezusters sterk politiek betrokken door de ervaringen van medezusters in Chili. Zij leefden in de armenwijken tot ze door dictator Pinochet buiten werden gezet.

'Dat was ongehoord in onze congregatie en ook schokkend om als zusters niet meer gewenst te zijn', vertelt Aloysa. 'We gingen ons in die jaren verdiepen in maatschappelijke en politieke structuren, want we wilden weten welke belangen daarbij domineren en wat ons als religieuzen te doen staat.'

Profeten

'Terwijl voorheen de nadruk lag op evangelisatie en liefdewerken, was vanaf dat moment duidelijk dat schuldige structuren moesten worden blootgelegd. Voor ons was dat een nieuw inzicht, maar het is al te vinden bij de Bijbelse profeet Amos, die vele jaren vóór Christus leefde.'

'Er waren ook medezusters die zich aansloten bij de Calama-groep, die zich vanuit Chili in Nederland vestigde en zich engageerden met de wereld van de laaggeschoolde arbeiders. Daarnaast hebben we goede contacten gekregen met christelijke Turkse vluchtelingen. Daaruit volgden reizen naar Koerdistan en de oprichting van Cizera Botan, een stichting die tweedehands kleding inzamelt en daarmee fondsen werft voor Koerdische moeders en kinderen.'

Oud, en tóch

Inmiddels zijn de zusters van Schijndel oud geworden. 'Je leeftijd stelt grenzen', relativeert zuster Aloysa, 'maar mensen tot naaste zijn blijft altijd mogelijk'. Aloysa raakt het niet beu om haar stem te verheffen tegen systemen die armen voortbrengen, zoals het neoliberalisme en de globalisering.

'Wij worden allemaal geraakt en meegenomen in het verhaal van Jezus van Nazareth. We zien dat het ontwrichtend werkt als alles enkel en alleen gericht is op persoonlijk heil. De liberale ideologie waarin ieders persoonlijke vrijheid en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan ondergraaft de solidariteit.'

Meer weten? www.zustersvanliefde.nl